Geen doorstart voor Microbar

Nadat de uitbaters van de Microbar en De Stegel recentelijk te kennen hebben gegeven te stoppen met de exploitatie hebben een aantal Weertenaren de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Vanuit deze initiatiefnemers zijn allerlei scenario’s bekeken en doorgerekend. Daaruit is gebleken dat zij alleen kunnen alleen doorstarten als ook de gemeente een financiële bijdrage doet in het open houden van de Microbar.

Naast een stevige handreiking van de huidige exploitanten en het enthousiasme van de overnamekandidaat lag er van de zijde van de gemeente het aanbod voor een nieuw huurcontract. Hierop hebben de doorstart-initiatiefnemers een scenario doorgerekend.

“Een kleine handreiking van de gemeente voldoende was geweest om een uitspraak van de gemeenteraad af te wachten en zouden we vanaf maandag voor de biljart-/dartteams en bewoners open te gaan. Omdat er vanuit de gemeente momenteel niets kan worden toegezegd en alle risico’s en kosten bij ons komen te liggen hebben wij moeten besluiten om niet verder te gaan”, zo lichten de initiatiefnemers toe.

Ze beseffen dat de biljart- en dartteams vanaf aanstaande maandag een groot probleem hebben en de ouderen (en jongeren) van Weert-Zuid (Moesel) hun geliefde huiskamer/café niet meer kunnen bezoeken. Dat betreuren ze ten zeerste.

“Wij vinden het echter een taak van de gemeente om met ons samen de Microbar in de lucht te houden. In het gesprek van afgelopen vrijdag hebben wij geen aanknopingspunten kunnen ontdekken waaruit blijkt dat er bij dit college de wil is om de Microbar langer open te houden. Vanaf maandag zal de Microbar ontmanteld worden en zullen de verenigingen op straat staan. Wij hopen dat de gemeente voor de betreffende verenigingen nog een passende oplossing/andere plek kunnen vinden voor maandagavond. Voor de overige, met name oudere, bezoekers van de Microbar zal er helaas geen alternatief zijn en hopen wij oprecht dat het wegvallen van de sociale functie van de Microbar niet zal leiden tot verdere vereenzaming en een sociaal isolement vallen”, aldus de initiatiefnemers.

Burgemeester Heijmans liet afgelopen week in een antwoord op een open brief weten dat de gemeente geen café/bar mag en kan openhouden dan wel sluiten. “Dat is geen taak van de gemeente”, aldus Heijmans. De burgemeester was in gesprek met andere initiatiefnemers, maar hieruit is dus gebleken dat er geen doorstart te realiseren is.