Nadat de uitbaters van de Microbar en De Stegel recentelijk te kennen hebben gegeven te stoppen met de exploitatie hebben een aantal Weertenaren de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Vanuit deze initiatiefnemers zijn allerlei scenario’s bekeken en doorgerekend. Daaruit is gebleken dat zij alleen kunnen alleen doorstarten als ook de gemeente een financiële bijdrage doet in het open houden van de Microbar.

Naast een stevige handreiking van de huidige exploitanten en het enthousiasme van de overnamekandidaat lag er van de zijde van de gemeente het aanbod voor een nieuw huurcontract. Hierop hebben de doorstart-initiatiefnemers een scenario doorgerekend.

“Een kleine handreiking van de gemeente voldoende was geweest om een uitspraak van de gemeenteraad af te wachten en zouden we vanaf maandag voor de biljart-/dartteams en bewoners open te gaan. Omdat er vanuit de gemeente momenteel niets kan worden toegezegd en alle risico’s en kosten bij ons komen te liggen hebben wij moeten besluiten om niet verder te gaan”, zo lichten de initiatiefnemers toe.

Ze beseffen dat de biljart- en dartteams vanaf aanstaande maandag een groot probleem hebben en de ouderen (en jongeren) van Weert-Zuid (Moesel) hun geliefde huiskamer/café niet meer kunnen bezoeken. Dat betreuren ze ten zeerste.

“Wij vinden het echter een taak van de gemeente om met ons samen de Microbar in de lucht te houden. In het gesprek van afgelopen vrijdag hebben wij geen aanknopingspunten kunnen ontdekken waaruit blijkt dat er bij dit college de wil is om de Microbar langer open te houden. Vanaf maandag zal de Microbar ontmanteld worden en zullen de verenigingen op straat staan. Wij hopen dat de gemeente voor de betreffende verenigingen nog een passende oplossing/andere plek kunnen vinden voor maandagavond. Voor de overige, met name oudere, bezoekers van de Microbar zal er helaas geen alternatief zijn en hopen wij oprecht dat het wegvallen van de sociale functie van de Microbar niet zal leiden tot verdere vereenzaming en een sociaal isolement vallen”, aldus de initiatiefnemers.

Burgemeester Heijmans liet afgelopen week in een antwoord op een open brief weten dat de gemeente geen café/bar mag en kan openhouden dan wel sluiten. “Dat is geen taak van de gemeente”, aldus Heijmans. De burgemeester was in gesprek met andere initiatiefnemers, maar hieruit is dus gebleken dat er geen doorstart te realiseren is.

14 REACTIES

 1. Volkomen begrijpelijk vanuit de gemeente. Het openhouden mèt gemeentegeld valt onder (verboden) staatssteun en werkt concurrentie vervalsend. Dan kan elk café wel aan komen kloppen als het niet zelfstandig lukt.

 2. Altijd vervelend als “je kroeg” dichtgaat. Ik had het ooit met De Triangel. Maar ik heb het overleefd en heb uiteindelijk een andere stamkroeg gevonden.

 3. ?
  Ter info, ik ben geen expert.

  Subsidieontvanger:
  Dorpsbelangen Laar
  Bedrag:
  € 12500
  Doel activiteit:
  Huisvesting maatschappelijk gebruik Beej-Bertje

  Bron: Openbaar subsidieregister gemeente Weert 2018

 4. Jammer dat het dicht is, maar is de hoofdoorzaak niet dat er gewoon niet genoeg volk kwam en dus niet rendabel was? Hier geeft men in artikelen de gemeente weer de schuld.
  Zijn we niet zelf schuld door er niet heen te
  gaan?

  Volgens mij zijn er betere doelen voor belastinggeld dan een kroeg….
  De gemeente kan niet iedereen altijd zijn zin geven. Daarbij is de gemeente gekozen door de meerderheid. Ga dus bij je stadsgenoten klagen. Of stel je verkiesbaar

 5. Sta mij toe, ik citeer enkele zinnen uit eerdere berichten.

  27 augustus 2019:
  De onzekere toekomst over het voortbestaan van de Microbar en De Stegel heeft z’n tol geëist.
  Het blijkt een lange en uitputtende weg vol onzekerheden te zijn met een weerslag op de gezondheid van de uitbaatster. Ze kon niet anders dan besluiten om de zaken te sluiten.

  4 september 2019:
  Daarnaast financieel rendabel, 0 ( nul) overlast qua agressie, drugs of decibellen.

 6. Waarom niet, de PvL zat ook een uitbater in die zijn hoofd boven water hield met allerlei subsidies toen het slecht ging is ie vertrokken en de gemeente, de belastingbetaler, zat met de gebakken peren.

 7. Gemeente heeft gewonnen . Best jammer . Misschien is de micro bar een leuke plek voor de nieuwe tijdeijke bewoners van moesel.

 8. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190907_00121793/geen-doorstart-van-microbar-in-weerter-wijk-moesel

  Wethouder Tessa Geelen ziet in tegenstelling tot de initiatiefnemers nog mogelijkheden de Microbar open te houden. „Afgelopen vrijdag hebben we een constructief gesprek gevoerd met de initiatiefnemers”, zegt ze. „Wij hebben hierin aanknopingspunten geboden voor een doorstart,binnen de wettelijke kaders waar wij ons als gemeente aan moeten houden. Samen hadden we de wens en hoop om er uit te komen. Die wens is er vanuit de gemeente nog steeds. De initiatiefnemers hebben na het gesprek van vrijdag een gemeentelijke bijdrage gecommuniceerd die nieuw voor ons is. Begin deze week
  bekijken we wat (wettelijk) mogelijk is, en of en zo ja welke financiële bijdrage de gemeente kan geven. Kortom, we houden alle mogelijkheden open.

Comments are closed.