Archeologisch onderzoek Laarveld

Algemeen Weert Reageer 3 min. leestijd

In het najaar van 2020 wordt er door de gemeente Weert gestart met het bouwrijp maken van fase 3 van woningbouwproject Laarveld. Fase 3 ligt aan de Laarderweg en Ringbaan-Noord. Omdat het zuidelijke deel van fase 3 belangrijke archeologische vindplaatsen herbergt, heeft de gemeente Weert besloten deze vooraf aan het bouwrijp maken, veilig te stellen door middel van een opgraving. Deze opgravingen starten 24 oktober en duren tot maart 2020 en vormen geen belemmering voor de woningbouw.

Verschillende opgravingen gedaan

In 2006 is door de Vrije Universiteit, Hendrik Brunsting Stichting (VUhbs) uit Amsterdam in het plangebied Laarveld een uitgebreid proefsleuvenonderzoek (167 proefsleuven) uitgevoerd, waarna een aantal vindplaatsen is uitgekozen. Deze worden voordat er wordt gestart met woningbouw onderzocht. Voorafgaand aan woningbouwfasen 1 en 2 zijn al diverse vindplaatsen opgegraven. Zo is in 2007 een crematie-grafveld uit de Midden- Late IJzertijd (vijfde tot derde eeuw voor Christus) archeologisch onderzocht. In 2017 werd ten oosten van de Sint Donatuskapelstraat een deel van een nederzetting uit de Volle en Late Middeleeuwen (ca. 1000 – 1500) opgegraven.

In het zuidelijke deel van woningbouwfase 3, direct ten westen van de Laarderweg worden vooral resten van nederzettingen uit de Volle en Late Middeleeuwen verwacht. Het gaat daarbij voornamelijk om bewoningssporen (paalsporen van boerderijen en bijgebouwen, opgevulde greppels, waterputten, karrensporen, leemwinningskuilen en dergelijke). In de sporen bevinden zich doorgaans de nodige objecten zoals (fragmenten van) potten van aardewerk, stenen en soms metalen objecten.

3,5 hectare opgravingen

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Het op te graven gebied bedraagt ongeveer 3,5 hectare. De opgraving wordt uitgevoerd door opgravingsbureau VUhbs omdat zij tot op heden de meeste ervaring hebben in dit soort onderzoek. Het onderzoek vindt plaats tot maart 2020 en vormt geen belemmering voor de woningbouw. Eind 2020 wordt gestart met het woonrijp maken van fase 3. De bouw van woningen start in de loop van 2021. Fase 3 bestaat uit 160 woningen in de categorieën: zelfbouw, projectmatig (vrijstaand, 2-kappers, patio’s en middeldure huurwoningen) en sociale huurwoningen.’

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie