Proef met omheind hondenravotterrein

Update – In april hebben bewoners van de wijk Boshoven een petitie aangeboden voor het plaatsen van een hekwerk rondom een hondenravotterrein in de wijk. In de gemeenteraad van 29 mei 2019 is een motie ingediend om dit in meerdere wijken te realiseren. Deze motie is niet in stemming gebracht omdat er nog te veel mogelijke bezwaren werden gezien. Deze bezwaren hadden te maken met draagvlak en met hygiëne.

In de gemeenteraad is vervolgens besproken om een proef met omheinde ravotterreinen uit te voeren aan de Ravenburg in Boshoven. Als deze proef succesvol is, wordt de afweging gemaakt of omheinde ravotterreinen ook op andere plekken in de gemeente Weert gerealiseerd worden.

Op 18 september 2019 heeft ter plaatse een inloopavond plaatsgevonden voor omwonenden om te informeren over de plannen. Tevens zijn er tijdens de inloopavond ideeën opgehaald voor de inrichting. Inmiddels heeft de gemeente een begroting gemaakt en deze is afgelopen week door het college van B&W goedgekeurd. Dit betekent dat de proef op Boshoven van start kan gaan.

Omheining en 22 bomen

De aanleg van de omheinde hondenlosloopvoorziening bestaat uit de onderdelen Grondwerk en egaliseren; Greppel; Omheining met enkele klappoort en Groenvoorzieningen. De totale aanlegkosten voor het benodigde grondwerk, waaronder egaliseren van het terrein, en het plaatsen van de omheining is € 5.141,-. Het omvormen van dit terrein wordt aangegrepen om in het kader van ‘iedere dag een boom 22 bomen’ te plaatsen. De kosten voor de groenvoorziening bedragen € 7.109,-. Zodra de werkzaamheden van start zullen gaan worden de buurtbewoners geïnformeerd.

Verantwoordelijkheid hondenbezitters

Het omheinde hondenravotterrein blijft aan één kant open, omdat de grasmaaier het terrein moet onderhouden. Hondenbezitters moeten er zelf voor zorgen dat honden niet alsnog via die uitgang de weg op schieten. Aan de achterkant van het ravotterrein komt een valhek dat vanzelf sluit na gebruik.

Update: reactie actiecomité SP

De gemeente Weert heeft besloten tot gedeeltelijke omheining en egalisatie van het ravot-terrein nabij de rotonde op Boshoven. Daarmee is er beweging gekomen in positieve zin voor de hondenbezitters die samen met de Socialistische Partij in actie kwamen voor een veilig honden ravot-terrein.

Het actiecomité gaat het besluit bestuderen en raadpleegt de betrokken hondenbezitters. Zij moeten immers beoordelen of met dit besluit voldoende aan de drie eisen van SP en bewoners is tegemoet gekomen; omheining, egalisatie én regulier onderhoud. Na deze raadpleging zal een reactie richting gemeente volgen.