Nieuw bestuur PvdA Weert

Algemeen Politiek Weert Reageer 2 min. leestijd

Tijdens een algemene ledenvergadering van de PvdA-Weert afgelopen week in het Keenter Hart, is een tweehoofdig bestuur gekozen.

Dit ‘overbruggingsbestuur’ bestaat uit José Meijer en Nettie Huisman en wordt ondersteund door Henk Evers, oud-burgemeester van Nederweert en oud-wethouder van Weert, Leon Heuvelmans.

Tevens hebben enkele leden zich bereid verklaard om te assisteren op de terreinen PR & Publiciteit en Financiën.

Onvrede
Eerder dit jaar was er bij de PvdA Weert sprake van ‘verstopte communicatiekanalen’ en onvrede over de relatie tussen de afdeling en de fractie.

Om de afdeling in Weert weer nieuw leven in te blazen heeft het oude plaatselijk bestuur hulp gevraagd van het landelijke PvdA bestuur. Dit leidde tot het aanstellen van een mediator in de persoon van Mary Fiers uit Eindhoven. Mary Fiers is directeur van ‘Groen Ontwikkelfonds Brabant’ en oud-lid van de Eerste Kamer. Zij bracht de afgelopen twee maanden de problemen in kaart met als resultaat een nieuw bestuur en een duidelijk communicatieplan. Fiers adviseerde ook de samenwerking met andere partijen in Weert te onderzoeken.

Excuses
Raadslid Fanida Kadra bood ten overstaan van de vergadering haar excuses aan voor de gebrekkige communicatie de laatste jaren tussen haar (‘eenmans’-) fractie en de leden van de afdeling Weert. Kadra presenteerde een aantal plannen ter verbetering zoals het uitbrengen van een Nieuwsbrief en het broodnodige actualiseren van de website. Tevens zal er meer én beter gebruik gemaakt worden van de sociale media en wordt er gestreefd naar uitbreiding van de steunfractie met o.a. enkele jongeren.

De leden onderstreepten nogmaals de speerpunten uit het verkiezingsprogramma: verbinding, werkgelegenheid, de positie van kinderen, duurzaamheid, veiligheid en burgerinitiatieven. Tevens sprak de vergadering zich uit voor een actiever beleid ten aanzien van de armoedebestrijding in Weert.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie