Microbar beklad met vraag

De situatie rondom de maatschappelijke voorzieningen en dan met name de Microbar blijft de gemoederen bezighouden in Weert-Zuid.

De Microbar heeft haar deuren dit najaar moeten sluiten omdat het tijdelijke huurcontract (na twee jaar) niet werd verlengd. De gemeente wil het pand slopen om verloedering tegen te gaan. Ook is het vanwege de technische staat van het complex voor de gemeente niet wenselijk om het nog enkele jaren in gebruik te houden.

Beklad met een vraag

De sluiting gaat toch iemand heel erg aan het hart. ‘John Doe‘ heeft de ramen van de Microbar zijn beklad met de vraag: ‘W(a)anneer ga ik weer open’.

Geen buurtcafé

Er zijn in Weert-Zuid nog wel maatschappelijke voorzieningen zoals het Keenterhart en Buurthuis Moesel, maar daar kun je ’s avonds niet zomaar op de bonnefooi aan de bar komen zitten voor een biertje. Meerdere buurtbewoners hebben aangegeven het erg jammer te vinden dat er geen ‘buurtcafé’ meer aanwezig is in de buurt.

Toekomst

Bij de gemeente wordt nog steeds nagedacht over de invulling van de maatschappelijke voorzieningen in de toekomst. Wordt er een compleet nieuwe accommodatie gebouwd of wordt de Moeselkerk omgebouwd? Daarover zijn nog geen knopen doorgehakt.

Met diverse partijen wordt overlegd om een stedenbouwkundige visie op te stellen. Er wordt momenteel gekeken of de Moeselkerk geschikt is om als wijkaccommodatie te kunnen fungeren. Er wordt daarbij gekeken naar het hele centrumgebied van Moesel (waaronder bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen). De gemeente wil tijdens het komende voorjaar een concreet voorstel voorleggen bij de gemeenteraad die hierover moet beslissen.