Onderzoek Heijmans duurt tot april

Het fractievoorzittersoverleg en de aanstellingscommissie leggen een initiatiefvoorstel aan de raad voor ter besluitvorming in de raadsvergadering van 5 februari a.s., zo laat men weten nadat de burgemeester zijn taken tijdelijk heeft neergelegd.

Het voorstel houdt in dat bureau Berenschot een onderzoek gaat uitvoeren naar de zaken die genoemd worden in de artikelen die in januari in dagblad De Limburger zijn verschenen en waarin de integriteit van de burgemeester in twijfel wordt getrokken.

Een aanstellingscommissie heeft op basis van offertes gesprekken met vier bureaus gevoerd. Berenschot kwam hierbij als het meest geschikte bureau naar voren. De onderzoeksvragen worden aangeduid in het initiatiefvoorstel en worden nog aangescherpt door de begeleidingscommissie in overleg met Berenschot.

Naar verwachting is medio april het eindrapport beschikbaar. Tot die tijd zullen er geen mededelingen omtrent het onderzoek worden gedaan.