Stand van zaken SJG: speciale tenten

Foto: tent bij SJG (ter illustratie)

In het Weerter ziekenhuis zijn momenteel vijf coronavirus-patiënten opgenomen. Zij worden in quarantaine verpleegd in speciale isolatiekamers met onderdruk.

In de loop van de week worden op het ziekenhuisterrein speciale tenten geplaatst voor de acute opvang en triage van mensen met ernstige luchtwegklachten. Ze scheiden daarmee de patiëntenstromen, zodat de kans op besmetting van medewerkers en andere patiënten geminimaliseerd is.

Het crisisteam heeft besloten dat de 4e etage geschikt wordt gemaakt voor opname van alleen maar corona-positieve en corona-verdachte patiënten. De voorbereidingen hierop zijn in volle gang zodat de afdeling zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen.

Algeheel bezoekverbod

Vanaf maandag 16 maart geldt er vanaf 18:00 uur een algeheel bezoekverbod voor het ziekenhuis. Uitzonderingen op dit bezoekverbod zijn er voor familie van opgenomen kinderen en delirante en terminale patiënten. Uiteraard in overleg met de verpleging en/of arts.

Uitstelbare zorg

Alle uitstelbare zorg wordt uitgesteld, met als doel om het aantal mensen (patiëntbewegingen) in het ziekenhuis zo laag mogelijk te houden en mankracht en middelen te sparen. Dit geldt voor operaties en ingrepen, maar ook voor poliklinische zorg en onderzoeken voor medische beeldvorming. De behandelend specialist beslist overigens welke zorg uitstelbaar is. Patiënten worden hierover telefonisch benaderd.

Volg de actuele informatie via: www.sjgweert.nl.