Zorglocaties LvH dicht voor bezoekers

Foto: gemeenschappelijke ruimte Zorgplein Land van Horne

In navolging van de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus en de oproep van de veiligheidsregio’s in Brabant om alle zorginstellingen in Brabant te sluiten, heeft Land van Horne moeten besluiten om vanaf dinsdag 17 maart al onze locaties te sluiten voor bezoek.

Dat betekent dat alle cliënten geen bezoek meer mogen ontvangen, een ingrijpende maatregel waar ze helaas niet onderuit komen. Land van Horne neemt deze maatregel om haar kwetsbare cliënten en medewerkers te beschermen tegen verspreiding van het coronavirus. Ze vragen jouw begrip voor deze situatie.

Wat betekent dit?

– Alleen zorgmedewerkers mogen nog in en uit de volgende locaties: Eegelshoeve, Hushoven, Hieronymus, Hornehoof, Mariënburght, Marishof, Martinus, Nedermazehof, Rust in Roy, St. Elisabeth, St. Joseph, Ververshof, Witven en Zuyderborgh.
– Vanaf woensdag 18 maart gaan alle dagbestedingen en dagbehandelingen dicht.
– Is bezoek noodzakelijk vanwege een terminale fase, dan is dit onder voorwaarden mogelijk. Bespreek deze met de teamleider van de locatie.
– Alle cliënten en familie worden op korte termijn per brief geïnformeerd.
– De vrijwilligers worden separaat geïnformeerd over de gevolgen voor hun inzet op onze locaties.
– De medewerkers werken op dit moment heel hard om alle cliënten zo goed mogelijk te verzorgen. Vooral nu bezoek niet meer mogelijk is, zetten ze een stapje extra om het cliënten zo aangenaam mogelijk te maken.

Alertheid coronavirus

Ze zijn op dit moment dagelijks bezig om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ze doen daarbij alles om onze kwetsbare cliënten en medewerkers te beschermen. Land van Horne werkt samen met de GGD en volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Kijk voor actuele informatie en de ontwikkelingen rondom het coronavirus bij Land van Horne op onze website www.landvanhorne.nl.