Akkoord CAO voortgezet onderwijs

CNV Onderwijs en de andere bonden hebben met de VO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs met een loonstijging van 3,35 procent.

De salarissen en salarisschalen worden per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75 procent, de eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,6 procent tot 8 procent en in juni ontvangen fulltimers een eenmalig uitkering van €750,- bruto. Het akkoord met een looptijd tot 1 januari 2021 wordt ter stemming aan de leden in het voortgezet onderwijs voorgelegd.

Duidelijkheid

De cao partijen hebben ondanks de coronacrisis de al lang lopende besprekingen over een nieuwe cao kunnen afronden. CNV Onderwijs-onderhandelaar Hans de Jong: ‘Juist in de huidige crisis met zoveel onzekerheid is het voor het onderwijspersoneel belangrijk dat er eindelijk duidelijkheid komt over de arbeidsvoorwaarden. De oude cao was al een half jaar verlopen, dat is niet passend in een cruciale sector.

Aandacht schoolleiders

CNV Onderwijs, de andere bonden en de VO-raad zijn daarom tevreden blij met dit resultaat. De problemen met krimpende leerlingenaantallen en gelijktijdig oplopende lerarentekorten worden met de nieuwe cao niet opgelost, maar we hebben wel afspraken gemaakt om een aantal stappen te zetten.

Ook is CNV Onderwijs blij met de specifieke aandacht voor de positie van de schoolleiders. Al met al vinden wij het een afgewogen pakket, dat wij met een positief advies aan onze leden voorleggen.’