Noodverordening aangescherpt

Voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten, heeft op donderdag 2 april 2020 en daarna op vrijdag 3 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening is ook van toepassing voor Weert en aangrenzende Limburgse gemeenten.

In deze verordeningen zijn aanvullende, verscherpte maatregelen opgenomen ten opzichte van de noodverordening van 27 maart. Dit alles om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.

Met deze aanvullingen op de noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio LimburgNoord maximaal aan bij het landelijke beleid. Naast enkele kleine technische correcties zijn er aanvullingen voor het sluiten van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en uitbreiding van handhavers.

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen

Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden.

Uitbreiding handhavers

Om maximaal toe te kunnen zien op de handhaving van de noodverordening wordt de capaciteit van de bijzonder opsporingsambtenaren (BOA) uitgebreid. Door deze aanvulling zijn de BOA’s van de provincie, RUD Limburg Noord, wildbeheereenheden en Servicecentrum MER nu ook opgenomen in de noodverordening.

De nu geldende noodverordening is vrijdagmiddag per onmiddellijke ingang van kracht gegaan. Ondanks het mooie weer dat voor deur staat, vertrouwt de veiligheidsregio erop dat iedereen de noodverordening naleeft.

Noodverordening (aangepaste versie) (PDF)

https://iwdg.nl/2US1xKQ