16 coronaboetes uitgeschreven in Weert

Tijdens de coronacrisis werd in Limburg Noord een noodverordening van kracht. Voor de gemeenten betekende dit dat de regels die op niveau van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) werden opgesteld, op lokaal niveau moesten worden vertaald.

In deze verordening stonden de verscherpte maatregelen opgenomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de richtlijnen over hoeveel mensen bij elkaar mochten komen en het voldoende afstand houden.

Bij het niet navolgen van de noodverordening riskeerden mensen een boete. Zo’n ‘coronaboete’ bedroeg voor volwassenen 390 euro, 95 euro voor minderjarigen en 4350 euro voor bedrijven.

Cijfers

In Weert werden de afgelopen periode 7 waarschuwingen gegeven en 16 boetes uitgeschreven. Voor welke overtredingen die boetes waren uitgeschreven is door de Veiligheidsregio Limburg-Noord niet bijgehouden.

Ter vergelijking; In Nederweert werden 0 waarschuwingen gegeven en 5 boetes uitgeschreven. In Leudal waren dat respectievelijk 0 waarschuwingen en 57 boetes en Roermond 62 waarschuwingen en 89 boetes.