GroenLinks reageert op landbouwvisie

Foto via Groen Links Weert

De werkgroep GroenLinks Weert heeft met zeer veel belangstelling kennisgenomen van de Landbouwvisie Weert – Samen werken aan diversiteit en kwaliteit: Niet meer, maar beter.

GroenLinks Weert waardeert het zeer dat de gemeente Weert actief wil sturen op de zo noodzakelijke verduurzaming van de landbouw binnen de mogelijkheden die zij daartoe heeft. Echter, GroenLinks had ook een aantal kritische kanttekeningen en daarom hebben ze het college van B&W op 6 mei een brief gestuurd. Hierin geven zij aan dat het de hoogste tijd is om met alle partijen te onderkennen dat er minder geproduceerd moet worden en dat er meer aandacht moet komen voor de kwaliteit van ons voedsel. De overheid zal dit bewustzijn moeten creëren zodat er uiteindelijk een eerlijke prijs voor een goed lokaal product betaald kan gaan worden.

De werkgroep GroenLinks Weert is ervan overtuigd dat er in de gemeenten Weert en Nederweert mogelijkheden zijn om de landbouw duurzamer te maken samen met de direct betrokkenen. Zij wil hierover graag met de gemeente Weert in overleg.

Lees de brief (PDF)

https://iwdg.nl/3cn1Qou