Winkelen in België weer toegestaan

Goed nieuws voor de mensen die willen tanken bij onze Belgische zuiderburen. Vandaag maakten de autoriteiten in België bekend dat je naast familiebezoeken ook boodschappen mag komen doen. Dat betekent dus ook dat je weer mag tanken.

In het nieuwe ministerieel besluit staat dat het bezoeken van familieleden en winkelen (in de 2 richtingen) over de grens weer is toegestaan. “Voor het familiebezoek over de grens gelden dezelfde voorwaarden als de huidige regeling van toepassing in België”, aldus burgemeester Brouns van Kinrooi.

– Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot 4 personen ontvangen. Deze 4 personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden.

– Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft.

– De leden van de nieuwe ‘groep’ die zo gevormd wordt mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden

– De regels van social distancing blijven van toepassing.

Meer informatie: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/wat-als-je-de-grens-over-moet