Demonstratie Kick Out Zwarte Piet

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangekondigd in november 2020 in meer dan twintig verschillende plaatsen in Nederland te demonstreren voor een inclusief Sinterklaasfeest. Dat zal gebeuren tijdens de intochten in de plaatsen waar nog steeds wordt vastgehouden aan de raciale karikatuur zwarte piet. De organisatie heeft aangegeven ook in Weert te gaan demonstreren en wel op zaterdag 7 november 2020.

KOZP roept een ieder die zich de afgelopen weken heeft laten horen tijdens de protesten of online om ook in november aanwezig te zijn om van het nationale Sinterklaasfeest écht een kinderfeest te maken, waarvan alle Nederlandse kinderen kunnen genieten. Protesteren blijft volgens de organisatie een effectief middel om de dialoog en bewustwording voort te zetten. Doordat mensen de straat op gingen, zijn veel veranderingen op gang gebracht: het Sinterklaasjournaal heeft zwarte piet in de ban gedaan, de nationale intocht kent inmiddels roetveegpieten en ook veel scholen vieren het feest zonder de raciale karikatuur. Maar zolang niet alle kinderen in Nederland een inclusief Sinterklaasfeest vieren, zijn we er nog niet. Het zijn volwassenen die zwarte piet in stand houden. De demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht zijn dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de organiserende gemeenten en de sponsoren van de intocht. Met de demonstraties eist KOZP dat het kabinet eindelijk stelling inneemt in de kwestie en daar ook naar handelt bijvoorbeeld door middel van beleid, om zo de veiligheid van alle Nederlanders gedurende de Sinterklaasperiode en daarbuiten te waarborgen.

#BlackLivesMatter

De afgelopen weken is er over de hele wereld gedemonstreerd tegen institutioneel racisme, politiegeweld en ongelijke behandeling. In een persbericht geeft de organisatie aan dat het mooi is om te zien hoeveel mensen ook in allerlei plaatsen in Nederland solidair zijn en de straat op gaan. Institutioneel racisme is een veelkoppig monster met vele zichtbare en onzichtbare uitwerkingen: het gaat bijvoorbeeld om achterstelling op de woning- en arbeidsmarkt, om onderadvisering in het onderwijs en om de recente zaak omtrent de toeslagen van de Belastingdienst. In Nederland is een van de meest zichtbare vormen van institutioneel racisme zwarte piet, de jaarlijks terugkerende karikatuur van zwarte mensen, die stamt uit de tijd waarin de slavernij in Nederland nog niet was afgeschaft. De figuur die ervoor zorgt dat vele zwarte mensen zich tijdens de Sinterklaasperiode niet veilig voelen en het hele jaar rond voor ‘zwarte piet’ worden uitgescholden. De figuur waardoor bij witte mensen, jong en oud, jaar in jaar uit schadelijke beeldvorming verder inslijt. De figuur waardoor zwarte kinderen in november en december niet naar school kunnen gaan zonder daar een karikatuur van zichzelf aan te treffen. De oproep van de organisatie is om in actie te komen.

Vreedzaam protest is wat met wil nastreven. KOZP is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen. Met de burgemeester en politie worden afspraken gemaakt om het protest veilig te laten verlopen en om de demonstranten te beschermen tegen de mogelijke intolerantie van omstanders, zo wordt benadrukt.

Meer informatie: https://www.facebook.com/events/621330318732944/.