Onderzoek veiligheid ‘muurtje’ stadhuis

CDA Weert en DUS Weert hebben woensdag aandacht gevraagd voor het muurtje bij de oversteek voor de ingang van het stadhuis in Weert. Volgens de politieke partijen wordt het zicht van de weggebruikers ontnomen door dit muurtje, met een gevaarlijke situatie als gevolg.

In een reactie geeft wethouder Van de Heuvel aan dat het slopen van het muurtje wat te rigoureus is. Hij geeft aan dat er een zebrapad ligt op die locatie en het gemotoriseerd verkeer daar moet afremmen om te kijken of er iemand wil oversteken. Volgens de wethouder is er ook nog nooit een ongeval ontstaan door het verminderde zicht dat het muurtje zou creëren.

Desondanks neemt de wethouder de signalen van de politieke partijen serieus. Hij zal medewerkers van de gemeente Weert opdracht geven de situatie nader te onderzoeken door bij de politie navraag te doen of er ongevallen hebben plaatsgevonden waarbij het muurtje een rol zou hebben gespeeld. De wethouder zal de partijen hierover later informeren.