Voortgang locatie ‘Swinnen’

Begin deze maand verhuisde vleesverwerker Swinnen uit de wijk Leuken naar Valkenswaard. Een deel van deze voormalige verwerkingslocatie is opgekocht door de gemeente Weert zodat er herontwikkeling kan plaatsvinden.

De raadscommissie Ruimte en Economie stelde dinsdagavond vragen over de stand van zaken over deze locatie. Wethouder Van Eijk gaf aan dat de gemeente Weert in gesprek is met de provincie Limburg over deze locatie. De gemeente hoopt een beroep te kunnen doen op de subsidie en ondersteuning van het Ka­der Kwa­li­teit Lim­burg­se Cen­tra.

Maar voordat er een concreet plan op tafel ligt wil wethouder Van Eijk eerst dat er met omwonenden en de wijkraad wordt gesproken. Hiermee wil ze toetsen of het toekomstige plan draagvlak heeft bij de inwoners van Leuken. Naar verwachting zal pas na de zomer hier een vervolg aan worden gegeven. Ondertussen is de ontmanteling van de vleesverwerker nog bezig. Dit verloopt overigens volgens planning.