Column: Wat te doen bij schade aan je auto en een onbekende dader?

Column – We hebben er allemaal wel eens mee te maken gehad (of kennen minstens iemand die ermee te maken heeft gehad); je parkeert je auto ergens en bij terugkomt is er schade, terwijl de dader spoorloos is. Nog los van de rompslomp die erbij komt kijken, kan de schade flink in de papieren lopen. Die schade komt dan voor eigen rekening, althans, dat zou je denken.

Waarborgfonds

Bij schade aan een auto of motor waarbij de aansprakelijke persoon onbekend is, kan – naast een beroep op een eventuele casco (allrisk-) of rechtsbijstandverzekering – een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. Door dit Waarborgfonds wordt de schade vergoed, indien de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig of een daaraan gekoppelde aanhanger. Het moet hierbij zeker zijn dat de schade niet door uzelf is veroorzaakt, maar door een ander.

Locatie-getuigen

Om aan te kunnen tonen dat de schade door een ander is veroorzaakt, werkt het Waarborgfonds met zogenoemde ‘locatie-getuigen’. Dit zijn getuigen die kunnen bevestigen dat de auto of motor zonder schade werd geparkeerd, er tussentijds niet mee werd gereden en in geparkeerde toestand met schade is teruggevonden. Op de ongevalslocatie achtergebleven sporen (zoals afgevallen onderdelen van de aanrijdende auto) kunnen ook aan het bewijs bijdragen; dit zijn de zogenoemde ‘stille getuigen’.

Een tweede voorwaarde voor het verkrijgen van een vergoeding van het Waarborgfonds is gelegen in de omstandigheid dat u moeite moet hebben gedaan om erachter te komen wie de aansprakelijke persoon is. Deze ‘moeite’ kan bijvoorbeeld worden aangetoond door het overleggen van een politieaangifte, een advertentie of een oproep tot getuigen op Facebook, welke binnen 14 dagen na de schadeveroorzakende omstandigheid moeten zijn uitgevoerd.

Eigen risico

Indien aan de bovenstaande twee voorwaarden wordt voldaan (de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig en u heeft moeite gedaan de aansprakelijke persoon te achterhalen), dan kan een beroep op het Waarborgfonds worden gedaan. Let wel: materiële schade veroorzaakt door een onbekende dader kent een eigen risico van € 250,00.

Heeft u aanvullende vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel? De advocaten van Aben & Slag Advocaten denken graag met u mee. U kunt hen telefonisch bereiken via het telefoonnummer 0495 536 138.