GroenLinks en PvdA willen versneld investeren in leefbaarheid Keent en Moesel

Algemeen Politiek Weert Reageer 3 min. leestijd

De lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA hebben het college van B&W een brief gestuurd In deze brief willen ze het college erop attenderen dat het kabinet met GroenLinks en PvdA afspraken gemaakt heeft over wonen in het kader van onderhandelingen over de begroting voor 2021.

Er is afgesproken dat er landelijk 450 miljoen euro gereserveerd wordt voor een fonds volkshuisvesting. Met dit fonds kan de leefbaarheid van wijken verbeterd worden en de verduurzaming van huurwoningen gestimuleerd worden.

Gemeenten en corporaties kunnen gezamenlijk aanvragen indienen voor dit fonds. De minister stelt binnenkort de criteria vast aan de hand waarvan het geld uit het fonds verdeeld wordt. De eerste ronde staat gepland voor het eerste kwartaal van 2021.

Alle gemeenten kunnen inschrijven op dit fonds volkshuisvesting. In het bijzonder wordt gekeken naar de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden, maar ook naar de grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan. Bij deze laatste groep wordt Midden-Limburg specifiek genoemd.

GroenLinks Weert en PvdA Weert zien dit als een kans voor de gemeente Weert en stellen het college dan ook voor om samen met Wonen Limburg een aanvraag in te dienen voor het fonds volkshuisvesting. De gemeente kan ervoor kiezen om generiek in te zetten op het verduurzamen van huurwoningen, maar er kan ook gekeken worden naar het bevorderen van de leefbaarheid in bijvoorbeeld de wijken Keent en Moesel.

De gemeente Weert werkt al aan een plan om verouderde woningen op te knappen en te investeren in het vergroenen van de openbare ruimte en de maatschappelijke voorzieningen in deze wijken. Door gebruik te maken van het volkshuisfonds uit Den Haag kan Weert haar ambities wellicht versneld uitvoeren.

Daarom hebben GroenLinks en PVDA de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het feit dat er voor het jaar 2021 een volkshuisvestingsfonds komt voor het verbeteren van de leefbaarheid van wijken en het stimuleren van verduurzaming van huurwoningen?
  2. Is het college het met GroenLinks en PVDA eens dat dit fonds een unieke mogelijkheid biedt om de leefbaarheid in de wijken Keent en Moesel te vergroten en de verduurzaming van de huurwoningen in deze wijken versneld te verbeteren?
  3. Is het college bereid om samen met Wonen Limburg en eventuele andere gemeenten uit de regio Midden-Limburg op korte termijn een aanvraag in te dienen om aanspraak te maken op middelen uit dit volkshuisvestingsfonds?

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie