Betere en evenredige verdeling Limburgse cultuursubsidies

Archieffoto Limburg Festival

Met succes heeft de gemeente Weert, samen met andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, gelobbyd bij de provincie Limburg voor een betere en evenredige verdeling van de provinciale cultuurgelden tot en met 2024. Inmiddels worden de subsidies beter over Limburg verdeeld.

Op 13 november 2020 heeft de provincie Limburg de subsidie-aanvragen van een tweetal organisaties die culturele activiteiten in Weert organiseren gehonoreerd. Het gaat om de Stichting Percussion Friends en de Stichting Destination Unknown. Ook de aanvraag van het Limburg Festival is gehonoreerd.

Weerter bijdrage

Omdat ervoor te zorgen dat beide stichtingen kunnen doorgroeien tot volwaardige cultuurpartners en het Limburg Festival daadwerkelijk activiteiten in Weert kan organiseren, moet ook de gemeente Weert financieel bijdragen. Zo zou er 25.000 euro subsidie per jaar naar het Limburg Festival gaan, 20.000 euro naar de stichting Percussion Friends en 7.500 euro naar de stichting Destination Unknown.

Volgens Colette Grijmans (CDA) hecht het CDA grote waarde aan cultuur. “Het is fijn dat Noord- en Midden-Limburgse cultuurorganisaties nu beter zijn vertegenwoordigd in het Limburgse cultuuraanbod.” Ook de VVD vindt cultuur belangrijk. “Maar het moet geen doel op zich zijn en passen bij de stad Weert”, zegt Marie-Thérese van den Bergh.

Limburg Festival trekt veel bezoekers

Wethouder Geert Gabriëls merkt op dat het Limburg Festival zo’n 55.000 bezoekers trekt. “Ook in Weert worden deze cultuuractiviteiten op bijzondere locaties goed bezocht. Denk aan de theaterfietstocht. Percussion Friends met optredens van slagwerker Dominique Vleeshouwers uit Weert, leerlingen van RICK en harmonieën en fanfares sluiten goed aan bij Weert. Dat geldt ook voor Destination Unknown. “Die organisatie biedt jonge kunstenaars een werkperiode aan in panden die tijdelijk leegstaan; wachtend op een nieuwe eigenaar of klaar voor de sloop. In 2020 vond in de voormalige St. Martinusschool aan de Emmasingel in Weert zo’n kunstproject plaats.”

Corona

Peter van Akkerveken (DUS Weert) informeert of er aan corona is gedacht. “Wat als de activiteiten door corona geen doorgang kunnen vinden?” Volgens wethouder Geert Gabriëls kunnen ze op een andere, digitale manier wel doorgaan. Martijn Smolenaers (Weert Lokaal) vindt dat we best trots mogen zijn. “Kritisch kijken is altijd goed. Maar cultuur hoort bij onze samenleving en is iets wat we nu heel erg missen.” In de gemeenteraadsvergadering van 3 februari wordt beslist of de stichtingen Percussion Friends, Destination Unknown en het Limburg Festival de subsidiegelden vanuit Weert ontvangen.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst