Bomen Neelenweg worden na protest alsnog gekapt

De bouwwerkzaamheden op bedrijventerrein Kampershoek 2.0 zijn van start gegaan. De Heylen Groep is als eerste begonnen met de realisatie van een groot distributiecentrum.

Achter het in aanbouw zijnde distributiecentrum ligt de Sint Antoniusmolen aan de Neelenweg. Door de komst van de distributiehallen kan de molen veel minder wind vangen. Daarom was bij de gemeente Weert een verzoek ingediend om de bomen aan de Neelenweg te kappen en te vervangen door een lagere boomsoort om de windvang van de molen te verbeteren.

De gemeente wilde meewerken aan dit verzoek, maar Stichting Groen Weert diende een zienswijze in en er kwam uiteindelijk een rechtszaak. Volgens Stichting Groen Weert draaide de molen maar minmaal en was een bomenkap niet noodzakelijk. Uiteindelijk oordeelde de Raad van State dat de bomenkap toch mocht doorgaan. De kapvergunning is uiteindelijk onherroepelijk worden.

De kap van de eerste bomen (aan de zogenaamde onderkant van de Neelenweg) zal in maart van start gaan. Direct daarna volgt ook de aanplant van de nieuwe bomen. De bomen aan de ‘bovenkant’ van de Neelenweg worden in het najaar gekapt waarna ook de aanplant volgt, zo lichtte wethouder Van Eijk woensdag toe.