Bedachtzaamheid over anti-kraak invulling Kazerneterrein

Tot september 2020 is het terrein van de voormalige Van Hornekazerne in gebruik geweest als asielzoekersopvang (azc). In de periode van september tot december is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers bezig geweest met de ontmanteling van het azc. De kazerne is inmiddels opgeleverd aan Stichting Horne Quartier Weert (HQ) en de panden staan grotendeels leeg.

Op dit moment is HQ samen met Camelot Europe (specialist in leegstandsbeheer en beveiliging) bezig om een voorstel voor leegstandsbeheer op te stellen, voor de periode tot aan de definitieve invulling van het voormalige kazerneterrein, in de volksmond ook wel anti-kraak genoemd.

Met de tijdelijke anti-kraak invulling willen ze voorkomen dat de panden op het HQ-terrein niet onbeheerd blijven. Tevens zou het moeten zorgen voor rust in de woonwijk en verval van de panden moeten voorkomen.

Bedachtzaam

Hoewel het voornemen nog in een voorstadium bevindt uitten de raadslid Sijben (CDA) en commissielid Duisters (Fractie Duijsters) zich bedachtzaam. Sijben: “Er is veel leegstand, dus er kan veel beheerd worden. Ik neem aan dat het in elk geval niet een Oost Europese nationaliteit krijgt”. Daarmee verwees het raadslid naar de periode dat er arbeidsmigranten op het terrein waren gevestigd en voor overlast in de wijk zorgden. Sijben vroeg om meer informatie over het planvoornemen.

Duisters gaf het college van B&W te kennen dat leegstandsbeheerder Camelot Europe een slechte reputatie heeft. Hij vraagt zich af of het wel wenselijk is dat deze partij in de armen wordt genomen. Verder vroeg het commissielid zich af of de gebouwen wel voldoen aan de normen voor verhuur zoals bijvoorbeeld brandveiligheid.

In gesprek

Wethouder Van Eijk gaf aan dat ook in het geval van anti-kraak er een tijdelijke vergunning nodig is om het gebruik toe te staan. Het college van B&W zal alle voor en tegen argumenten tegen elkaar moeten afwegen. Ook dan zal in beeld komen welke bewoners er dan zullen verblijven. De wethouder gaf aan dat ze ook niet discriminerend moeten zijn, maar vooral het gesprek met elkaar aan moeten gaan.

Proces

Uiteindelijk zal het voorstel ter toetsing aan de gemeente worden voorgelegd. Na goedkeuring door het college van B&W zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over welke manier het leegstandsbeheer zal worden ingevuld.