Energie is hot item in Weerter politiek

Algemeen Politiek Weert 4 reacties 5 min. leestijd

Het was vorige week spannend tijdens de gemeenteraadsvergadering in Weert. Lang was onduidelijk of er voldoende steun zou zijn voor het actieplan Weerter routekaart energietransitie en het Energiefonds. Uiteindelijk werden beide voorstellen met een nipte meerderheid aangenomen.

Weerter Routekaart Energietransitie

In het actieplan Weerter Routekaart Energietransitie staan instrumenten genoemd om Weert in 2040 energieneutraal te maken. Over dat doel zijn alle partijen het eens. Evenals over de kernwaarden eerlijk, kansrijk en groen. Alleen niet over de inzet van bepaalde instrumenten of de daarvoor begrote bedragen. Denk aan communicatie, biodiversiteit, rol van de gemeente en een energiepolitie.

Wat ook meespeelde was dat de gemeenteraad de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg nog in juni 2021 moet vaststellen. “Sorteren we daar nu niet op voor”, stelde Peter Mols (CDA). Lizbeth Steinbach (D66) noemde het tweejarige actieplan het begin van de reis naar 2040 en vroeg hoe de gemeente jongeren kan laten participeren in de energietransitie.

Politiek schaakspel

De VVD en het CDA dienden samen een amendement in, waarin ze kozen voor meer soberheid. “Met het voorgestelde actieplan kiezen we voor iets waarvan we de effecten helemaal niet weten, terwijl die wel een aanslag op de Weerter portemonnee zijn”, merkte Joost Wiezer (VVD) op. Dit amendement haalde het niet. Henk van de Loo (Weert Lokaal) deed een handreiking naar de VVD en het CDA om zo de rest achter het plan te krijgen. Uiteindelijk dienden Dus Weert, Weert Lokaal, D66 en de PvdA het amendement in, waarin het bedrag van 90.000 euro voor communicatie en het bedrag van 25.000 euro voor het soortenonderzoek biodiversiteit werden verplaatst naar de reserve energietransitie. Met deze wijziging kon een meerderheid instemmen met de Weerter Routekaart Energietransitie.

Energiefonds

Gemeente Weert vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen met de energietransitie. Met het instellen van een Energiefonds wordt het gebruik van hernieuwbare energie voor iedere inwoner van Weert mogelijk. Ook voor huishoudens met een inkomen van 130% van het sociaal minimum. Daarnaast kunnen verenigingen en stichtingen die hun eigen pand willen verduurzamen, maar buiten allerlei financieringsmogelijkheden vallen, aanspraak maken op het fonds.

Minima

Het Weerter bedrijf Nering-Bögel heeft zijn dak gratis beschikbaar gesteld aan de energiecoöperatie WeertEnergie die er zonnepanelen op heeft gelegd. Via een lening aan WeertEnergie is het mogelijk dat tweeënzestig huishoudens met een kleine beurs zonne-energie afnemen via energieleverancier Samen Om en een voordeeltje van 150 euro krijgen.

Discussie

Het bedrag van 150 euro, maar ook het verstrekken van een lening aan WeertEnergie waren discussiepunten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 februari. “De bedoelingen zijn goed, maar DUS Weert twijfelt over de manier waarop”, merkte Rob van Dooren (DUS Weert) op. Joost Wiezer (VVD) stelde dat je geen gemeenschapsgeld moet gebruiken voor het verstrekken van een lening aan WeertEnergie. Peter Mols (CDA) vond het positief dat verenigingen en stichtingen nu zijn geholpen met het Energiefonds. “Maar de gemeente moet terughoudend zijn bij het verstrekken van een lening en niet als bank gaan functioneren.”

Wethouder Geert Gabriëls benadrukte dat het om een pilot gaat, die uniek is in Nederland en waar de gemeente weinig financiële risico’s meeloopt. Met het Energiefonds kan de energie-armoede worden tegengegaan. Het gaat om een lokaal bedrijf, een lokale energiecoöperatie en lokale mensen die profiteren.”

De wensen en bedenkingen van de VVD werden met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, DUS Weert en Duijsters verworpen. Het voorstel tot het instellen van het Energiefonds werd met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en PvdA, tegenstemmen van de fracties CDA, VVD, DUS Weert en Duijsters en 2 stemonthoudingen aanvaard.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
4 reacties