CDA bedachtzaam over problemen huisvesting arbeidsmigranten

Bouw DC DHL en in de verte DC Heylen

Heylen en DHL zijn momenteel bezig met de bouw van hun distributiecentra op bedrijventerrein Kampershoek 2.0 in Weert.

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie vroeg Pierre Sijben (CDA) zich af of deze bedrijven contact hebben opgenomen met de gemeente Weert over een probleem dat zou kunnen spelen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.

Wethouder Van Eijk: “Tijdens het kennismakingsgesprek met Heylen in 2018 hebben we het over het thema huisvesting van internationale werknemers gehad.” Dit soort bedrijven zijn daar immers mee bezig. De vestigingsbeslissing van logistieke bedrijven hangt onder andere samen met beschikbaarheid van werknemers. Niet alleen werknemers uit de regio, maar ook de beschikbaarheid van arbeidsmigranten.

“Er is niet specifiek gesproken over locaties of als mogelijkheden in Weert maar meer als thema. Daarna is er niet meer over gesproken. Met DHL is helemaal niet gesproken over het thema huisvesting van arbeidsmigranten. Dit omdat het uiteindelijk ook afhankelijk gaat zijn van de eindgebruikers op die locatie zoals het type bedrijf en het soort logistiek.”, aldus de wethouder.

De gemeente heeft wel altijd gezegd als grote logistieke dienstverleners zich vestigen in Weert dat het over het algemeen ook gepaard gaat met een behoefte aan internationale werknemers. Daar hangt ook de huisvesting van de werknemers mee samen.

Grootschalige huisvesting op bedrijventerreinen

De gemeenteraad heeft in september 2020 het geactualiseerde beleid vastgesteld voor de huisvesting van internationale werknemers. Enerzijds om de achterstand die de gemeente Weert al heeft een stukje in te lopen, maar ook nadrukkelijk om te faciliteren wanneer dat nodig is.

Achtergrond van het toelaten van grootschalige huisvesting is dat de druk op de woningmarkt groot is. Werkgevers kopen en huren huizen om arbeidsmigranten te huisvesten. Daardoor zijn er minder huizen beschikbaar voor woningzoekenden. Er is bovendien krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom van de beroepsbevolking neemt de komende jaren door vergrijzing toe.

Derde locatie

Naast de Industrieweg in Stramproy en de Doctor Schaepmansstraat in Weert heeft de gemeente Weert een derde locatie op het oog, maar daar is de gemeente Weert nog niet actief mee bezig. Het gaat eerst in vooronderzoek om te kijken of het aan criteria voldoet. Alleen zo kan het beste initiatief op de beste locatie landen. De gemeenteraad zal daar medio oktober / november meer over horen.