Zomerschool bij Markeent

Afgelopen week namen 25 leerlingen van de groepen 4 t/m 6 deel aan de Zomerschool activiteiten van BS het Dal op Markeent. Het is de eerste van twee zomerschool-weken die plaatsvinden. Thema afgelopen week was: ‘Geef ons de ruimte’. 

Samen met docenten van het RICK, oefenden de kinderen ruimte dansen, maakten ze ruimtepakken en verzonnen ze in kleine groepjes toneelstukjes over de ruimte. Op woensdag traden de leerlingen op voor de kinderen van BSO Humankind.

Henk Pieterse gaf deze week een basketbalclinic. De aanvoerder van het Nederlands rolstoel basketbal team gaf dezelfde dag een clinic rolstoel basketbal. Mad Science verzorgde met hun professoren een dag vol proefjes en er werden vliegers gemaakt bij het bedrijf Grond aan de Keenter straat o.l.v. Joost Bukkems. Kortom een afwisselend programma waar kinderen van hebben genoten en veel hebben geleerd.

De laatste week van de zomervakantie wordt er opnieuw een Zomerschoolweek georganiseerd in samenwerking met het Natuur en Milieu centrum voor de kinderen van de groepen 6 en 7.