Doorkijkje naar Van Hornekazerne in 2045: gebied met 611 woningen

Archieffoto Van Hornekazerne - Horne Quartier Weert

Update 14.55u – In de raadzaal van de gemeente Weert werd woensdagavond een presentatie gehouden over de gebiedsvisie van de Van Hornekazerne en de Lichtenberg. Hoe kan het gebied er in 2045 uit komen te zien?

De afgelopen tijd is met veel mensen gewerkt aan de gebiedsvisie. Het moet een globaal kader over de toekomstige invulling, maar het is zeker nog geen blauwdruk of bouwplan. Het gebied moet een schakel vormen tussen de stad en het buitengebied van Weert.

Het voorstel is om het gebied Van Hornekazerne en Lichtenberg een dynamische wijk in een verboden landschap te maken. Hierbij staan zorg, educatie, cultuur, sport / vrije tijd en wonen centraal. Op het kazerneterrein, dat in verbinding komt te liggen met de Lichtenberg, komen verschillende woonhoven in een parkachtige omgeving als het aan de visie ligt.

611 woningen

Er wordt voorgesteld om 611 woningen te realiseren op het kazerneterrein. Het gaat om 143 eenheden beschermd wonen (zorgwoningen). 150 woningen voor beschut wonen (ambulante begeleidingsvorm), 52 sociale huurwoningen, 10 grondgebonden huurwoningen voor de middenhuur, 117 appartementen in de vrije sector en 139 grondgebonden woningen in de vrije sector.

Bebouwing behouden

Een deel van de plannen kan worden uitgevoerd in de bestaande bebouwing. Het niet niet de bedoeling om de bestaande gebouwen te slopen. Deze dienen gerenoveerd te worden. In de visie wordt wel vermeld dat er bijgebouwd kan worden, mits de parkachtige omgeving gehandhaafd blijft en het past bij de huidige bebouwing.

Voor het gebied Lichtenberg stelt men voor om ook de huidige tennisbaan, jeu-de-boulesbaan en de boerderij te behouden. Op het Kazerneterrein staat nog een sporthal die momenteel wordt gebruikt als turnhal. Deze blijft sowieso nog tot 2027 staan.

Monumenten en inrichting

Er is ook aandacht voor het verleden van het gebied. Zo wil men verdwenen routes herstellen en monumenten, waaronder een ondergrondse bunker, zichtbaar maken.

Er wordt ook een watersysteem ingericht. De bouwvelden worden ontwaterd door greppels en wadi’s, die via een bosbeek en vennen afwateren naar de watergang van Lichtenberg. De groene omgeving moet de boventoon voeren. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze in een park wonen.

Gebied voor heel Weert

De hekken moeten verdwijnen zodat medio 2045 heel Weert kan genieten van de parkachtige woonomgeving en voorzieningen. Je moet er straks kunnen wandelen en fietsen.

Het bovengenoemde is een greep uit de informatie van de presentatie. Maandag worden de omwonenden bijgepraat en gaat men verder in overleg. In december moet een ontwerpvisie klaar zijn om voor te leggen.

Je kan de presentatie raadplegen via: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2021/15-september/19:30/Presentatie-HQ-de-Lichtenberg.pdf (of indien offline gehaald via spiegeltje: https://iwdg.nl/3hCFCUk) (PDF, 30 MB)

Update 14.55 uur: in de presentatie werd gisteren het jaar 2035 benoemd, maar dit moet 2045 zijn. 10 jaartjes later dus.