Afgelopen week heeft de Weerter gemeenteraad de gebiedsvisie voor het Horne Quartier aangenomen. In deze visie staat wat ...

De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen op het terrein van de voormalige Van Hornekazerne in Weert is gereed voor ...

Tijdens een speciale raadsinformatie bijeenkomst werd vanavond de crisissituatie rondom de oorlog in Oekraïne besproken. Nederland zal haar ...

Update 14.55u – In de raadzaal van de gemeente Weert werd woensdagavond een presentatie gehouden over de gebiedsvisie ...

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft recentelijk contact opgenomen met gemeente Weert en gesproken over de opvang ...

Tot september 2020 is het terrein van de voormalige Van Hornekazerne in gebruik geweest als asielzoekersopvang (azc). In ...

Momenteel worden op het terrein van de voormalige Van Horne Kazerne, Horne Quartier, tijdelijk arbeidsmigranten gehuisvest. Dat is ...