70 nieuwe bomen in middenberm van Ringbaan-Noord

In 2022 worden in Weert 365 bomen geplant. Daarnaast worden er nog eens 365 bomen geplant in samenwerking met Provincie Limburg.

In de middenberm van de Ringbaan-Noord tussen Kransakker (nabij fietsbrug Laarveld) en Ringbaan-­Oost is ruimte beschikbaar om een volwaardige boomstructuur aan te planten. Het voornemen is om in de middenberm Koningslindes (Tilia europaea ‘Pallida’) te planten.

De bomen hebben in deze berm een uitstekende groeiplaats en kunnen zich dan ook goed ontwikkelen. Gezonde bomen hebben geen extra onderhoud nodig. Het reguliere onderhoud kan goed en veilig plaatsvinden. De overlast voor de weggebruikers is daarbij beperkt. De Koningslinde staat erom bekend dat deze weinig tot niet wortelopslag rondom de stam vormt. Ook wortelopdruk komt bij deze soort niet voor in situaties waar de bomen voldoende afstand tot de verhardingen hebben zoals in deze middenberm.

Bomen in de berm van de ringbaan zorgen volgens het college van B&W voor een structurerend beeld en geleiding van de rijweg. Bij het situeren van de bomen zal rekening worden gehouden met behoud van zicht op verkeerslichtinstallaties en de overzichtelijkheid van kruisingen.

70 bomen

Het aanplanten van Koningslinden op de Ringbaan-Noord draagt met de aanplant van ruim 70 bomen bij aan de uitvoering van het programma ‘Iedere dag een boom’.

In het plantseizoen 2021/2022 wordt gestart met de aanplant tussen aansluiting Kransakker en de kruising met de Ringbaan-Oost. De gemeente Weert gaat met provincie Limburg in gesprek om het gedeelte tot de Marconilaan (Kampershoek) ook te voorzien van bomen.