Column: Hou je takken thuis!

Veel mensen kiezen ervoor om hun tuin met groen aan te leggen. Een dergelijke tuin vergt echter wel onderhoud. Als dat niet gebeurt, dan kan dat voor overlast voor de buren zorgen. Wat bijvoorbeeld als de takken van een boom van de buren over de erfgrens komen? In dit artikel gaan we kort in op de regels die in dat kader zoal gelden. 

Allereerst is het goed om te weten dat het in beginsel niet is toegestaan om binnen twee meter van de erfgrens met de buren een boom te planten. Voor heesters en heggen geldt een minimale afstand van een halve meter (artikel 5:42 BW). Hier kan de gemeente echter bij verordening van afwijken. De gemeente Weert heeft dat gedaan. In Weert is de afstand vastgesteld op een halve meter voor bomen en nihil voor heesters en heggen.  

Stel nu dat uw buren een boom hebben en dat deze boom flink groeit. De takken van de boom hangen over de erfgrens en de wortels schieten alle kanten op en komen op enig moment ook over de erfgrens. Als u dat niet wenst te dulden, dan kunt u uw buren vragen om het overschietende deel te verwijderen. Doen uw buren dat vervolgens niet, dan kunt u het dat deel van de takken en/of wortels zelf verwijderen (artikel 5:44 BW). Zolang u de boom daarmee niet onherstelbaar beschadigt, dienen uw buren dat te dulden. Het voorgaande geldt ook voor andere beplanting.  

Groeit de beplanting van uw buren dus over de erfgrens, dan kunt u daar iets tegen doen. Logischerwijs dient u uw buren eerst te vragen om het overstekende deel weg te halen. Doen uw buren dat niet, dan bent u dus wettelijk gerechtigd om het overstekende deel weg te halen.  

Heeft u aanvullende vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel? De advocaten van Aben & Slag Advocaten denken graag met u mee. U kunt hen telefonisch bereiken via het telefoonnummer 0495 536 138 of per e-mail via [email protected]