Plan voor nieuwe fietsenstalling zuidzijde station wordt doorgezet

Algemeen Weert 3 reacties 4 min. leestijd
Julianalaan - Beoogde locatie voor fietsenstalling

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Weert heeft samen met ProRail het voornemen om aan de Julianalaan, de zuidzijde van het NS-station, een extra fietsenstalling te realiseren. De nieuwe stalling is goed voor circa 300 parkeerplekken.

Het plan stuitte op verzet van buurtbewoners. Maar het college gaat alsnog een omgevingsvergunning aanvragen omdat er een tekort aan fietsenstallingen wordt verwacht. Tevens zou het de nieuwe stalling bijdragen aan de verkeersveiligheid.

ProRail heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht gekregen om ook bij het NS-station Weert samen met de gemeente een capaciteitsuitbreiding voor tweewielers te verwezenlijken.

Flink tekort aan parkeerplekken dreigt

Al langere tijd zijn de bestaande en beschikbare fietsparkeerplaatsen rondom het station op de piekmomenten onvoldoende. Inmiddels wordt dit tekort ook cijfermatig aangetoond, zo staat in het B&W-besluit. Landelijk is er een overzicht van geprognosticeerde fietsparkeertekorten per stationslocatie, hetgeen laat zien dat er bij het station van Weert een flink tekort van fietsparkeerplaatsen gaat ontstaan. Tussen 2020 en 2030 wordt voorspeld dat er aanvullend ruim 300 fietsparkeerplaatsen benodigd zijn. Momenteel zijn er 1.856 fietsparkeerplaatsen beschikbaar.

Waarom de Julianalaan?

Behalve de extra fietsparkeerplaatsen, wordt ook de verkeersveiligheid voor de langzame verkeersdeelnemers uit het zuidelijk deel van Weert verbeterd en is deze combinatie­oplossing een “win-win” situatie, zo stelt het college.

Vanuit verkeersveiligheid bezien worden op deze wijze de fietsparkeerplaatsen direct aan de juiste zijde van de doorgaande weg (Louis Regoutstraat) aangelegd. Hierdoor wordt het voor al het fietsverkeer uit het zuidelijk deel van Weert met bestemming station, ook direct veiliger.

Met de 300 extra fietsparkeerplaatsen op de nieuwe locatie is het heel eenvoudig om via het bestaande trottoir zonder onveilige manoeuvres het station binnen te gaan. Als bijkomend voordeel wordt op deze manier bereikt dat er ook een betere spreiding van alle fietsstromen ontstaat die op zoek zijn naar een fietsparkeerplek.

Om extra accent te leggen op de nieuwe locatie is in het plan ook duurzame verlichting en bewegwijzering richting het station meegenomen. Zo wordt de nieuwe locatie extra aantrekkelijk gemaakt voor het fietsverkeer uit het zuidelijk deel van Weert. Mocht er in de toekomst sprake zijn van het doortrekken van de bestaande verbindingstunnel naar de andere zijde van de spoordijk, dan ligt de stalling ook op een goede plek.

Bestemmingsplan

De nieuwe fietsenstalling wordt deels in de bestemming ‘Water’ geprojecteerd. Het planvoornemen voldoet daarmee niet aan het bestemmingsplan. Om de fietsenstalling te realiseren wordt de duiker over een lengte van ongeveer 35 m verlengd en wordt de waterlossing deels gedempt. De ontwikkeling heeft gevolgen voor de uitstraling van het gebied. De fietsenstalling wordt landschappelijk ingepast. De gevolgen worden ruimtelijk aanvaardbaar geacht.

Belangrijke schakel

De gemeente is voornemens de fietsenstalling ten behoeve van het station uit te breiden aan de zuidzijde, zijde Julianalaan. Het station in Weert is een belangrijke schakel omdat hier nationaal en regionaal openbaar vervoer (trein en bus) samenkomt met lopen en fietsen. Tevens is het station een centrale plek waar ze een groot deel van de bezoekers ontvangen vanwaar men verder naar het achterland reist. Ook wordt door bevordering van de fiets-treinreis en het gebruik van de fiets CO2-uitstoot voorkomen of verminderd.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
3 reacties