Anouk Jacobs presenteert boek ‘Van migratie naar integratie’

Afgelopen vrijdag werd in het Fatimahuis het boek ‘Van migratie naar integratie’ gepresenteerd. Wethouder Van den Heuvel was aanwezig en mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

In dit boek behandelt auteur Anouk Jacobs de problemen en uitdagingen die een jonge migrant ervaart als hij in Nederland komt wonen, leren, participeren. Ze geeft handvatten hoe die problemen en uitdagingen vanuit een contextueel perspectief zijn aan te pakken.

Jacobs voornemen om een boek over de integratieproblematiek te schrijven dateert van enkele jaren geleden. Ze verbleef toen enige tijd op het Griekse eiland Lesbos om er mensen in vluchtelingenkampen te helpen. ‘Zo heb ik een klein stukje gezien van het verhaal dat veel vluchtelingen vertellen die daarna in Nederland terechtkwamen. Het was ontluisterend te zien hoe de mensen daar leefden’, zegt Jacobs. ‘Ook het inkijkje dat ik kreeg hoe ze op Lesbos terecht waren gekomen was aangrijpend. Op verlaten stranden zag ik daadwerkelijk een reddingsvest liggen, een zwemband en een enkele schoen. Het is bijna ongelofelijk dat op dat strand honderden, duizenden mensen zijn aangemeerd, die met een rubberen bootje de oversteek vanuit Turkije hadden ondernomen.’

Omslag

Jacobs vindt het allerminst vreemd dat mensen die op de vlucht zijn in hun nieuwe gastland hun plekje niet meteen kunnen vinden. ‘Ze hebben zoveel moeten meemaken, moeten wachten, in onzekerheid moeten leven, dat het logisch is dat ze niet een, twee, drie een omslag in hun hoofd kunnen maken. Deze mensen hebben rust en stabiliteit nodig. Pas daarna kan er ruimte gecreëerd worden om een leven op te bouwen, een taal te leren, werk te zoeken of naar school te gaan en mee te doen met de heersende normen en waarden.’

Twee culturen

In haar boek wil ze laten zien hoe met name begeleiders in het onderwijs kunnen omgaan met een jongere die in en tussen twee verschillende culturen leeft. Jacobs behandelt in dit licht belangrijke contextuele begrippen als parentificatie, roulerende rekening en loyaliteit. Verder geeft ze praktische handreikingen omtrent rouw en trauma bij jonge migranten. De belangrijke invloed van ouders op deze thema’s laat ze ook aan bod komen.

Ook wat liefde

‘Professionals, onder andere in het onderwijs, zouden aan die jonge migrant in ieder geval een luisterend oor kunnen bieden’, zegt Jacobs. ‘En als dat nodig is ook wat liefde brengen, een welkom gevoel geven. Zo kunnen zij zich meer medemens gaan voelen dan vluchteling. Als begeleider van met name jonge anderstaligen helpt het als je degene die je begeleidt, als mens met een eigen verhaal ziet. Zo kun je samen met hem of haar een volgende stap maken naar een stabieler en rustiger leven.’

Het boek heeft 112 pagina’s en is o.a. te verkrijgen via Bol.com.


Een fotobijdrage van Theo Van den Winkel