Anne-Marie Vrijenhoek tijdelijk gemeentesecretaris gemeente Weert

Foto via Gemeente Weert

Zoals eerder aangekondigd verlaat gemeentesecretaris Myriam Meertens per 1 oktober de gemeente Weert. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is op zoek naar een geschikte vervanger, maar wil geen druk leggen op het wervingsproces van een nieuw hoofd van de ambtelijke organisatie. Daarom heeft het college het voorgenomen besluit om Anne-Marie Vrijenhoek, huidige interim-directeur ruimtelijk domein, tijdelijk te benoemen tot gemeentesecretaris.

De Ondernemingsraad is hiermee akkoord gegaan. Vrijenhoek is sinds 1 januari 2022 werkzaam voor de gemeente Weert. Ze heeft zeer ruime ervaring als manager/directeur bij diverse overheidsinstanties. 

Opgaven en ambities

Gelet op de opgaven en ambities die de gemeente Weert heeft, gaat het directieteam met spoed aan de slag met het werven van nieuwe, tijdelijke directeur voor het ruimtelijk domein. Voor de stabiliteit en continuïteit is het nodig om de interim-periode, van zowel de gemeentesecretaris als de nieuwe directeur ruimtelijk domein, niet te lang te laten duren. Zorgvuldigheid is echter belangrijk, omdat de personen goed bij de organisatie moeten passen, zo stelt de gemeente Weert. Het opstellen van de gewenste profielen vraagt overleg, onder meer met Ondernemingsraad (OR), college en managementteam.

Doel is dat de tijdelijke vervangers in 2023 plaats maken voor vaste krachten in het directieteam.