ZorgStart helpt inwoners aan een baan in de zorg

Foto via ZorgStart - Fotograaf: Gijs de Koning

ZorgStart komt naar Noord- en Midden-Limburg! Na zo’n twee jaar actief te zijn in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek gaat ZorgStart vanaf 1 oktober 2022 ook van start in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Op initiatief van 14 zorgorganisaties gaan ze vanuit ZorgStart gezamenlijk de mobiliteit van inwoners uit de regio naar de zorgsector vergroten. Via ZorgStart bieden ze kansen voor mensen met een hart voor de zorg en komen ze tegemoet aan de toenemende vraag van werkgevers naar personeel.

Organisaties uit de regio

ZorgStart gaat in de regio Noord- en Midden-Limburg samenwerken met Proteion, PSW, MET GGZ, VIGO (Vincent van Gogh), Koraal, VIJF, Land van Horne, De Zorggroep, Daelzicht, Coöperatie Limburgse Zorgboeren, SGL, Samenwerkingsverband Fijn! (Care+, Confidence Twende, Zorgverlening PGZ), Gilde Opleidingen, WerkgeversServicepunt Noord-Limburg, WerkgeversServicepunt Midden-Limburg, Werk.kom, UWV en Stichting Calibris Advies. ZorgStart gaat in Noord- en Midden Limburg actief zijn in maar liefst 14 gemeentes van in totaal meer dan 500.000 inwoners.

Voor wie is ZorgStart?

ZorgStart is er voor elke inwoner van Noord- en Midden-Limburg die wil ontdekken of de zorg iets voor hem of haar is. Met of zonder zorgachtergrond, dat maakt bij ZorgStart niet uit. Iedereen is welkom. Bij ZorgStart kan een geïnteresseerde inwoner zich oriënteren op de verschillende zorgvragen, maar ook op opleidingen, functies en kansen op de arbeidsmarkt.

Na aanmelding wordt op maat en met persoonlijk advies de route naar een baan in de zorg gevormd. Werkgevers worden vanuit ZorgStart ondersteund en gefaciliteerd bij de instroom van nieuwe medewerkers.

Krapte op de arbeidsmarkt

Werkgevers in de zorg staan voor grote uitdagingen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende zorgvraag neemt de vraag naar personeel toe. Deze krapte op de arbeidsmarkt biedt steeds meer kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden, waarvan specifieke groepen nog steeds moeilijk aan het werk komen vanwege de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt.

Meerdere werkgevers geven namelijk aan dat niet het opleidingsniveau, maar levenservaring, stevig in je schoenen staan en je kunnen verhouden tot de mensen die afhankelijk zijn van een hulpvraag de belangrijkste criteria zijn voor toekomstig personeel. Dat biedt kansen voor mensen die (nog) niet over de juiste diploma’s beschikken, maar wel “hart voor de zorg” hebben.

Voor meer informatie en aanmelding, ga naar www.zorgstart.nl.