Groen licht voor bouw drie complexen op locatie Zevensprong

5 reacties

Een meerderheid van de gemeenteraad in Weert heeft afgelopen week ingestemd met het plan voor het bouwen van drie woonblokken op de locatie Zevensprong.

Op de locatie tegenover Buurthuis Moesel stond tot 10 jaar geleden het gebouw van Basisschool De Zevensprong. In augustus 2012 werd het pand gesloopt. De jaren daarna vond er planontwikkeling plaats en was het perceel een groene oase van gras en bomen.

De afgelopen jaren werden de plannen steeds concreter en de gemeente Weert keek samen met Wonen Limburg naar een passende invulling van het terrein. Er werden diverse scenario’s besproken. Van woonhofjes tot woonblokken van verschillende hoogtes. Uiteindelijk werd gekozen voor plan van drie wooncomplexen van elk vijf verdiepingen, goed voor 67 sociale huurappartementen.

Grote impact

Buurtbewoners werden zoveel mogelijk betrokken bij de plannen, maar er klonk ook kritiek. Dat kwam voornamelijk door de grote impact van verandering. Eerst werd er nog gedacht aan woonhofjes, maar later werden dat woonblokken. Op de locatie is nooit sprake geweest van hoogbouw en met de huidige plannen gaat dat wel gebeuren. De vrees voor ‘verstening’, verkeersdrukte en verminderde privacy werd meermaals aangehaald.

Meerderheid raad stemt in

Afgelopen woensdag werd het voorstel voor de drie woonblokken van vijf hoog besproken in de gemeenteraad. Uiteindelijke stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de plannen.

Er werd wel een kanttekening geplaatst. De ‘verstening’ moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Er werd een motie ingediend om nogmaals te benadrukken dat er gestreefd moet worden naar een zo groen mogelijke invulling van de ruimte rond de
te bouwen appartementencomplexen. Hierbij kan ook gedacht worden aan groen tegen de gevels van de te bouwen complexen.

Schuifruimte

Met de bouw van de drie woonblokken moet er zogeheten ‘schuifruimte’ ontstaan voor de toekomstige gebiedsontwikkeling van Weert-Zuid. Zo zijn er plannen om de portieketagewoningen aan de Dillenburg en Louise de Colignystraat te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Maar voordat zoiets mogelijk is moeten er wel verhuismogelijkheden zijn.

Schetsen

In de onderstaande fotoreeks zie je een aantal schetsen van een mogelijke toekomstige invulling van het perceel. Dit zijn echter geen definitieve ontwerpen. De definitieve invulling wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je onze nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
5 reacties