Inwonersonderzoek naar passende invulling terrein azc Cranendonck

Algemeen Cranendonck 1 reactie 5 min. leestijd

Cranendonck – In week 7 van 2023 vindt er een inwonersonderzoek plaats in de gemeente Cranendonck ten behoeve van de invulling van het Nassau-Dietzterrein, het terrein waarop zich op dit moment het azc Cranendonck bevindt.

Inwonersonderzoek: wat, wanneer en waarvoor?

Woon je in de gemeente Cranendonck, dan valt er in de week van 13 februari 2023 een inwonersonderzoek in opdracht van de gemeente bij je in de bus. Het gemeentebestuur wil inwoners betrekken bij de plannen voor een passende invulling van het deel van het Nassau-Dietzterrein waarop sinds 2014 het asielzoekerscentrum is gevestigd. Het gaat om het ophalen van positieve en negatieve ervaringen, meningen en wensen voor de invulling van het terrein – binnen de kaders van wat mogelijk is.

Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen: digitaal of analoog. Ieder huishouden krijgt één uitnodiging voor deelname. Huisgenoten kunnen desgewenst online een eigen deelnamecode aanvragen. Inwoners die het inwonersonderzoek schriftelijk willen invullen, kunnen dit telefonisch aanvragen via 0800 – 0191.

Ook onder de jongeren van het BRAVO-college wordt een onderzoek gedaan om hun mening op te halen.

Huidige situatie azc Cranendonck

Sinds 2014 vindt er in het azc Cranendonck opvang plaats van maximaal 1.500 asielzoekers. Vanaf 2016 is het azc uitgebreid met een aanmeldstraat. In 2018 heeft de raad een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het CAO (Centraal Opvang Asielzoekers) voor de duur van 10 jaar. Deze overeenkomst loopt af in februari 2028.

Asielzoekers melden zich bij de aanmeldstraat in het azc voor registratie en beoordeling om het proces van asielaanvraag te kunnen starten. Er verblijven ook mensen die in afwachting zijn van de inhoudelijke behandeling van hun asielaanvraag. Dit betreft asielzoekers die kansrijk zijn.

Het totale terrein van het asielzoekerscentrum heeft van oudsher een militaire bestemming (kazerne en oefenterrein). De gemeenteraad heeft in 2014 een tijdelijke ontheffing verleend, waardoor opvang van asielzoekers mogelijk werd. Deze tijdelijke ontheffing (maximaal 10 jaar) loopt van rechtswege af op 1 juli 2024.

Het COA heeft gevraagd om mee te werken aan een langdurig verblijf zodat opvang van asielzoekers op het terrein mogelijk blijft. De gemeenteraad besloot echter op 8 maart 2022 om hier niet aan mee te werken, vanwege regelmatige overlast en onveiligheidsgevoelens bij inwoners.

Eigenaar van het terrein is het ministerie van Defensie. Dit ministerie is niet bereid het terrein voor herontwikkeling beschikbaar te stellen of te verkopen als het asielzoekerscentrum sluit en het COA het terrein verlaat.

Landelijke ontwikkelingen

Landelijk heerst er op dit moment een crisis in de capaciteit van de opvang van asielzoekers. De spreidingswet ligt klaar. Volgens deze wet zullen alle gemeenten een evenredige bijrage moeten gaan leveren in alle soorten van opvang, accomodaties en huizen. Of het nu gaat om huisvesting van asielzoekers, statushouders, Oekraïners of arbeidsmigranten; iedere gemeente heeft straks de verplichting een bijdrage te leveren aan hun onderkomen.

Wat is de uitdaging voor Cranendonck?

De gemeente Cranendonck gaat nu samen met de inwoners onderzoeken hoe ze met de invulling van het Nassau-Dietzterrein omgaan na 1 juli 2024. Daarbij houden ze rekening met de wens van de eigenaar van het terrein (opvang asielzoekers of weer militair oefenterrein) en de landelijke spreidingswet die gemeenten een opdracht tot opvang kan gaan toewijzen.

Informatie over het onderzoek

Het onafhankelijke en ervaren onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit. Alles is anoniem, vertrouwelijk en niet herleidbaar. De deadline voor het invullen van het inwonersonderzoek ligt op 19 maart 2023. In de week van 6 maart volgt hiervoor nog een herinneringsbrief. De eerste onderzoeksresultaten worden in april 2023 verwacht. Daarna beraadt de gemeenteraad zich over de toekomstige invulling van het terrein.

Meer informatie

In de uitnodiging voor deelname staan de contactgegevens van de betrokken personen van het onderzoeksbureau en de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.cranendonck.nl/azc.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
1 reactie