Onderzoek geluidsbelasting windpark Ospeldijk: ver beneden de wettelijke normen

Windpark Ospeldijk in de nabije omgeving van de Heidebuurt

Ospel – Naar aanleiding van klachten van bewoners in het buurtschap Stokershorst (Nederweert-Eind) en een handhavingsverzoek heeft gemeente Nederweert een onderzoek uit laten voeren naar de geluidsbelasting van de windturbines van windpark Ospeldijk (Ospel).

Windturbinegeluiden

De geluidssituatie rondom het windpark is onderzocht door bureau Bosch en van Rijn uit Utrecht. Het in windturbinegeluid gespecialiseerde bureau Peutz uit Nijmegen voerde in oktober 2022 geluidsmetingen uit bij de turbines. De bewoners waren bij deze metingen aanwezig.

De metingen geven aan dat de jaarlijkse gemiddelde geluidsdruk (immissies) ver onder de toelaatbare waarden blijft. In hetzelfde onderzoek heeft de gemeente als vergunningverlener ook gecontroleerd of het park de slagschaduwnormen niet overschrijdt. Ook op dat aspect blijkt het park aan de wettelijke normen te voldoen: er wordt niet meer slagschaduw geproduceerd dan wettelijk is toegestaan.

Klein meetverschil

Wel bleek uit het onderzoek een klein meetverschil over de concrete emissiewaarden bij één van de vier turbines op een ashoogte van 135 meter, de zogenoemde bronsterkte. Wat daarvan de oorzaak is en over hoe dit verschil verklaard moet worden, overleggen gemeente, turbine-eigenaren Zuidenwind en WML en de turbineproducent nog met elkaar.