Gemeente aan de slag om overlast roeken en kauwen Limburglaan te verminderen

Buurtbewoners van de Limburglaan en aangrenzende straten in Weert ervaren sinds het voorjaar van 2021 overlast van roeken en kauwen. De gemeente is gevraagd om een oplossing te bieden tegen deze overlast.

In juni 2022 is tijdens een bijeenkomst de wet- en regelgeving rondom deze vogels toegelicht en heeft een ecoloog in opdracht van de gemeente het gedrag van de vogels in kaart gebracht. De provincie Limburg werkt momenteel aan een pilot om roeken te verplaatsen zonder negatieve gevolgen voor de soort, dus werkt niet mee aan nieuwe initiatieven.

Overlast verminderen

De gemeente Weert gaat in samenwerking met de inwoners zelf een pilot opzetten om de overlast stelselmatig te verminderen. Leerlingen van Het College gaan diervriendelijke oplossingen bedenken om zwerfafval en verspreiding van afval door vogels te voorkomen.

1 . Dichten van schoorstenen

Kauwen nestelen graag in schoorstenen en holtes van daken, en deze plekken zijn meestal ook hun slaapplaatsen. Om deze vogels weg te jagen, wordt aangeraden om de schoorstenen te dichten en de nestplaatsen onbereikbaar te maken.

Buurtbewoners worden aangemoedigd om zoveel mogelijk holtes en schoorstenen dicht te maken en krijgen daarvoor zelfs een korting aangeboden. Zo kunnen ze helpen om de overlast van de kauwen te verminderen. In een bepaald gebied wordt deze actie georganiseerd en als minimaal 75% van de schoorstenen gedicht zijn, wordt de actie als succesvol beschouwd.

2. Periodiek intensiever beheer van de openbare ruimte

Om de overlast te verminderen en de openbare ruimte schoon te houden, zal men tijdens de periode waarin de nesten worden gebouwd en het broedseizoen plaatsvindt, de openbare ruimte intensiever onderhouden. Van maart tot eind juni zullen ze elke twee weken de straatreiniging inzetten om vogelpoep, nestmateriaal en zwerfvuil te verwijderen. Deze maatregel heeft als doel de netheid en begaanbaarheid van de openbare ruimte te verbeteren en zo de overlast te verminderen.

3. Informatie en bewustwordingscampagne

Roeken en kauwen eten van zwerfvuil en strooivoer in tuinen en op voedertafels. Door de voedselbron weg te nemen en buurtbewoners te informeren over wet- en regelgeving, wordt uitwijkgedrag van de vogels gestimuleerd en overlast verminderd. Leerlingen van het College gaan in maart-mei onderzoeken hoe zwerfafval en verspreiding door vogels te voorkomen is. Doel: beter geïnformeerde buurtbewoners en hopelijk minder vogels.

Kosten

De begroting voor het plan van aanpak op basis van de voorziene maatregelen is geraamd op € 17.750,-.