Naleving milieunormen Windpark Ospeldijk onderzocht

Algemeen Nederweert Reageer 3 min. leestijd
Windpark Ospeldijk in de nabije omgeving van de Heidebuurt

Ospel – Het college van burgemeester en wethouders heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de naleving van de milieunormen door Windpark Ospeldijk. Sinds de windturbines in gebruik zijn, omstreeks juni 2021, ontving de gemeente Nederweert vijf verzoeken om handhaving en een veelheid aan klachten. 

Onderdelen van onderzoek

Het onderzoek bestond uit:

  • een onderzoek naar de bronsterkte en geluidsemissie van de windturbines op basis van een meetcampagne en inzicht in laagfrequente geluidsbelasting;
  • een onderzoek naar de werking van de automatische stilstandvoorziening in verband met slagschaduw;
  • een visie op de aspecten fijnstof, erosie en SF6;
  • een visie op externe veiligheidseffecten;
  • aanbevelingen voor vervolgonderzoek en maatregelen.

Bronvermogen windturbine 1 wijkt af

Vastgesteld is dat het bronvermogen van windturbine 1 afwijkt van hetgeen bij de laatste melding is aangegeven. Het gemeten bronvermogen is 2 decibel (A) hoger dan de opgave van de fabrikant. Dit betekent dat de situatie afwijkt van de vergunde en gemelde situatie. Dit is in strijd met het Activiteitenbesluit.

Verschillende geluidsemissies windturbines 1 en 3

Op basis van de metingen aan de twee windturbines wordt ook geconcludeerd dat er verschillende geluidsemissies bestaan tussen de bemeten windturbines 1 en 3. Omdat niet van alle windturbines de emissie gemeten is, kan – op basis van deze meting – niet met zekerheid worden vastgesteld of er sprake is van overschrijding van de geluidsnorm van 47 decibel Lden op de maatgevende woningen. 

Nieuwe bronsterktemeting voor vier windturbines

Omdat er sprake is van een mogelijke overschrijding van de geluidsnorm, laat het college op korte termijn een nieuwe bronsterktemeting uitvoeren van alle vier de windturbines. Alleen zo kunnen de daadwerkelijk optredende waarden ter plaatse van de maatgevende woningen in de omgeving van het windpark worden berekend. 

Tijdelijke handhavingsmaatregel opleggen

Het college acht het noodzakelijk om ter bescherming van de omwonenden een tijdelijke handhavingsmaatregel op te leggen in verband met een mogelijk dreigende overschrijding van de geluidsnorm. Zo wordt extra geluidsoverlast, in de periode totdat de resultaten van de nieuwe bronsterktemeting bekend zijn, zoveel als mogelijk voorkomen. 

Verzoeken handhaving geluid toewijzen

Op basis van de onderzoeksresultaten besluit het college, voor wat betreft het onderdeel geluid, dat de verzoeken om handhaving voor toewijzing in aanmerking komen. De overige onderdelen van de verzoeken komen niet in aanmerking voor handhaving, omdat er geen sprake is van overtreding van een wettelijk voorschrift.

Onderzoekrapport downloaden

Je kunt het volledige onderzoeksrapport hier downloaden.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie