Plan fietsbrug tussen Budel-Dorplein en Weert in prullenbak

Algemeen Cranendonck Politiek 3 reacties 5 min. leestijd
Foto door Jack Roosen

Budel-Dorplein – Maandag 6 maart jl. werd bekend dat de recreatieve wandel- en fietsbrug over het kanaal bij Budel-Dorplein van de baan is als het aan wethouder Marcel Lemmen ligt. Hij heeft dit verteld in de vergadering van Buurtplatform Dorplein Uniek.

Lemmen gaat dit voornemen voorleggen aan de gemeenteraad van Cranendonck. Hij wil de raad vragen “het traject brug haven niet meer na te jagen”, zo verwoordde hij het, doelend op het stopzetten van het project.

Hoge kostenraming

Aanvankelijk zou de brug ter hoogte van de defensiedijk (zo ongeveer bij het Blauwe Meertje) komen. Toen dat niet door kon gaan zetten de provincies Noord-Brabant en Limburg een streep door het plan door geen geld beschikbaar te stellen. Ook de gemeente Weert haakte af.

Opvallend in de motivatie van Lemmen is dat de kostenraming die hij heeft laten maken uitkomt op zo’n € 7,9 miljoen. Dat is beduidend meer dan de eerdere kostenraming van € 200.000 voor de brug bij het Blauwe Meertje.

Er staan voor eigen inwoners

Het voornemen van de wethouder werd in Budel-Dorplein niet hartelijk ontvangen. Er wordt over getwijfeld of de hoogte van de kostenraming realistisch is. “Is het niet hoog gehouden om het stopzetten van het project gemakkelijker te maken?”, vraagt men zich hardop af.

Frans Soers en Tjeu Cox, kartrekkers van het project binnen het buurtplatform, vroegen zich verder af waarom ze niet zijn meegenomen in de communicatie. Lemmen en de betreffende ambtenaar gaven aan dat dit niet bewust is gebeurd. In een presentatie, ondersteund door officiële rapporten, maakte Soers duidelijk dat “Cranendonck te veel in de voetsporen van Weert gelopen heeft (locatie Blauwe Meertje) in plaats van er te staan voor hun eigen inwoners”.

Leefbaarheid

Na het voornemen voor het sluiten van de St. Andreasschool wordt dit als volgende domper ervaren. Zowel het behouden van een school als het realiseren van de brug stonden bovenaan op het wensenlijstje van de inwoners van Dorplein dat is uitgezet in het zogenaamde IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelingsplan). De leefbaarheid in Dorplein gaat hiermee achteruit. “Van Dorplein naar doodplein” was een opmerking die werd gemaakt in de vergadering van het platform.

Ook voor gemeenteraadslid Bart Kraaijvanger is het “een doorn in het oog om de leefbaarheid in de kleine kernen achteruit te zien gaan”, geeft hij aan in een reactie.

Politiek

Carry van Rooij, namens ELAN, is groot voorstander van de brug. “Ik zal me hard blijven maken voor de brug gezien de mogelijkheden die het biedt voor Cranendonck. De fietsbrug op Laar in Weert kostte € 1,5 miljoen en die in Eindhoven over de A2 bij de luchthaven € 9 miljoen. Ik ben benieuwd naar het rapport”, aldus van Rooij.

Het CDA, bij monde van Paul Coenegracht, heeft inmiddels de eerdere kostenraming opgevraagd bij de kartrekkers van het buurtplatform. Jordy Drieman (VVD) wil inhoudelijk nog niet reageren en geeft aan het voorstel naar de raad af te wachten.
Koen van Laarhoven stoort zich, namens CranendonckActief!, aan het kostenplaatje en het feit dat andere partijen afhaken. “Als je ziet wat er in België wordt geïnvesteerd in de aanleg van fietsbruggen over kanalen, dan begrijpen wij niet waarom dat in onze omgeving niet mogelijk is.” Ook CranendonckActief! vindt het voorgerekende bedrag “bijzonder hoog”. “Wat ons betreft gaat dit plan nog niet de prullenbak in, maar wordt er creatief nagedacht over wat er wel kan. En worden opnieuw de gesprekken aangegaan met de provincies, gemeente Weert en België, waarbij ook eens naar Europese subsidies gekeken wordt”, vult van Laarhoven aan.

Komende maand komt het voorstel op de agenda van de gemeenteraad van Cranendonck. Dan zal blijken of de prullenbak met het plan definitief geleegd wordt of dat wethouder Lemmen het moet gladstrijken.


Een bijdrage van Jack Roosen

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
3 reacties