Stichting Cuba Adelante verstuurt vijfde container

Nederweert-Eind – Afgelopen woensdag 26 april is alweer de vijfde container voor Cuba opgehaald en geparkeerd bij Rhenus op de Maasvlakte in Rotterdam. Mieke en Gerard van Stichting Cuba Adelante uit Nederweert-Eind wachten nu op toestemming om de container te verschepen naar Cuba.

Vanuit diverse instanties in Cuba krijgen zij volledige medewerking voor het snel verkrijgen van de toestemming. Ook de Cubaanse ambassadrice in Den Haag, Anet Pino Rivero, biedt een helpende hand om zo snel mogelijk toestemming te verkrijgen. Binnenkort hebben Mieke en Gerard een gesprek met haar. Omdat er ook door diverse andere instanties in Cuba goedkeuring gegeven moet worden kan het echter nog enkele weken duren voordat de container daadwerkelijk verscheept wordt.

Stichting Cuba Adelante

Mieke en Gerard nemen nu een maandje (broodnodige) rust alvorens zij verdergaan met het vullen van de volgende container. Vanaf juni kan hierover dus contact met hen opgenomen worden. Lopende zaken blijven ondertussen wel doorgaan.

Vanuit Cuba krijgen Mieke en Gerard immers regelmatig positieve reacties en horen zij dat hun hulp zeer hard nodig is. Ook ambassadrice Anet Pino Rivero laat hen weten hoe noodzakelijk de hulp van de stichting is. De situatie in Cuba wordt steeds nijpender. Een tekort aan voedsel, brandstof (ook voor het opwekken van elektriciteit) en alles wat je maar kunt bedenken speelt een dagelijkse rol in het bestaan van de Cubanen. Van grote invloed hierop is de nog altijd durende blokkade van de Verenigde Staten. Deze blokkade maakt het voor Cuba ook onmogelijk om te handelen met vele andere landen.

Scholen en kantoren hebben echter schrijfgerei en papier nodig; computers en laptops zouden al helemaal een zegening zijn. Ziekenhuizen en bejaardenhuizen vragen onder andere om medicijnen en medische goederen.

Dankbaar

Iedereen die er op welke wijze dan ook voor heeft gezorgd dat ook de vijfde container voor Cuba goed gevuld werd met bruikbare goederen wordt namens de Cubaanse bevolking via Stichting Cuba Adelante dan ook hartelijk bedankt. De stichting zelf is op haar beurt blij dat de containers gratis ter beschikking worden gesteld en dat ook het transport over weg en zee kosteloos uitgevoerd wordt. Dit alles stimuleert de organisatoren, Mieke en Gerard, om zich in te blijven zetten voor de Cubaanse bevolking.