Politieke vragen over nieuwe invulling voormalig Philips-terrein

Algemeen Politiek Weert 1 reactie 4 min. leestijd

Gemeenteraadsleden Goubet en Smolenaers van Weert Lokaal hebben vragen gesteld over de mogelijke nieuwe invulling van bedrijventerrein Kanaalzone 2, waar vroeger de Philipsfabriek stond. De initiatiefnemer is van plan hier een ‘warehouse’ te realiseren.

De vragen staan in lijn met de zorgen die buurtbewoners hebben geuit. Ze vrezen o.a. voor geluids- en verkeersoverlast waardoor het leefklimaat in de omgeving negatief wordt beïnvloed. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een antwoordbrief gepubliceerd waarin zij de vragen beantwoorden.

Milieucategorie

Een van de vragen betrof de categorisering van bedrijven op het terrein. De gemeenteraadsleden vroegen of de oude categorisering nog steeds van toepassing was en onder welke categorie de voorgestelde bedrijfsactiviteit zou vallen. Het college antwoordde dat de oude categorisering niet meer wordt toegepast. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ uit 2009. Volgens deze brochure valt het voorgestelde warehouse/opslagloods onder milieucategorie 3.1 (distributiecentra).

Een andere vraag had betrekking op de mogelijkheid om bedrijven toe te laten in categorieën 5 en 6, zoals beschreven in de eerdere categorisering van de Raad van State. Het college legde uit dat het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen 2013” bedrijven toestaat in milieucategorieën 2 tot en met 3.1 (zuidelijk deel) en milieucategorieën 2 tot en met 3.2 (overige gronden). Er is een mogelijkheid om af te wijken van deze categorisering en een bedrijf in milieucategorie 4 toe te staan, mits het qua aard en invloed op de omgeving gelijk is aan de rechtstreeks toegestane categorieën. Meer over milieucategorieën kun je vinden via: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/bedrijven/milieuzonering/

Afstand tussen woningen en bedrijfspanden

Verder vroegen de gemeenteraadsleden naar de afstand tussen het wonen en het bedrijfsterrein, met name omdat de bedrijfshal dichterbij de woningen wordt gebouwd dan het voormalige Philipsgebouw. Het college antwoordde dat het huidige bestemmingsplan een groenstrook van 20 meter breed heeft opgenomen als overgangszone tussen de woon- en bedrijfsgebieden.

Geluids- en verkeershinder

Ook werd er gevraagd of er rekening wordt gehouden met eventuele aantasting van het woonmilieu door geluidshinder en verkeersproblematiek. Het college benadrukte dat de huidige bestemmingsregels bedrijven toestaan die vallen binnen de vastgestelde milieucategorieën. Een toetsing aan het woonmilieu vindt niet plaats, maar bedrijven moeten wel voldoen aan de overige regels van het bestemmingsplan.

Overgangsstroken

Daarnaast vroegen de raadsleden of er nog andere bedrijventerreinen in Weert zijn waar sprake is van groenstroken of overgangsstroken. Het college bevestigde dat er in het bestemmingsplan van bedrijventerrein de Kempen een strook met de bestemming ‘Natuur’ is opgenomen, evenals aan de Trancheeweg. Bovendien is er op Kampershoek 2.0 ook een groenstrook gecreëerd als afscheiding naar de omgeving, in goed overleg met de buurt.

Informatieavond

De initiatiefnemer van het bouwplan op Kanaalzone 2 hecht eveneens belang aan een goede overgangszone en een positieve relatie met de omgeving. Om de buurt te informeren en met hen in gesprek te gaan, wordt op 24 mei een informatieavond georganiseerd. Die zal om 19.00 uur plaatsvinden bij Sluis 16, zo melden buurtbewoners aan WdG.

Documenten

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
1 reactie