Lilian van Grimbergen is de nieuwe fractievoorzitter van De Weerter VVD

De fractie van De Weerter VVD heeft Lilian van Grimbergen unaniem verkozen tot de nieuwe fractievoorzitter. Vanwege het vertrek van wethouder Wendy van Eijk naar de Tweede Kamer draagt De Weerter VVD de huidige fractievoorzitter Thomas van Gemert voor als opvolger van Van Eijk. Van Grimbergen zal het stokje overnemen van Van Gemert.

“Vanuit ons liberale gedachtengoed ga ik me samen met de fractie verder inzetten voor een bruisende en aantrekkelijke gemeente in een groene, krachtige regio. Mijn persoonlijke speerpunten daarbij zijn: een levendige binnenstad, maximale ruimte voor ondernemers om te ondernemen, een schone, veilige en groene gemeente en een aantrekkelijk voorzieningenniveau” aldus Van Grimbergen. 

Lilian, geboren en getogen in Weert, woont samen met haar partner, twee kinderen en twee honden op de Lindanusstraat en werkt in het dagelijkse leven als Regionaal beleidsadviseur voor UWV in het rayon Noord- en Midden-Limburg. Sinds 2021 is zij actief in de Weerter politiek voor de VVD. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 behaalde zij met voorkeursstemmen een zetel in de gemeenteraad.  

Aan de hand van het verkiezingsprogramma “Thuis in Weert” en het coalitieprogramma “Samen Doen, Eerlijk, Sociaal en Ambitieus” zal de fractie deze periode verder werk maken van goed wonen en leven en een bloeiende lokale economie. Met speerpunten als bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen, stimuleren van de lokale economie en veilig wonen, verblijven, werken en ondernemen voor iedereen in Weert.