Gemeente aan de slag met verkeersveilige oversteek Ringbaan-Zuid

Algemeen Politiek Weert 3 reacties 3 min. leestijd

Tijdens de behandeling van het Mobiliteitsplan Weert 2030 is door de gemeenteraad van Weert een motie aangenomen om een verkeersveilige situatie te bewerkstelligen bij het kruispunt Johan Willem Frisolaan/Ringbaan-Zuid.

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent ingestemd met de projectopdracht “Realiseren van een verkeersveilige oversteek voor langzaam verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de Ringbaan-Zuid”. Dit voorstel, dat binnen het kader van het Mobiliteitsplan Weert 2030 valt, zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Knelpunten

Het rapport “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” wees op specifieke locaties waar verbeteringen noodzakelijk zijn met betrekking tot de doorstroming, veiligheid en oversteekbaarheid. Eén van deze locaties is de oversteek bij de Johan Willem Frisolaan, evenals het kruispunt Ringbaan-Zuid – Maaseikerweg.

Verkeersveiligheid en doorstroming

Het beoogde effect van dit project is het creëren van een verkeersveilige oversteek voor fietsers en voetgangers op de Ringbaan-Zuid, evenals het verbeteren van de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast wil de gemeente de verbinding met de groene zone versterken en een veiligere route bieden voor langzaam verkeer tussen de stedelijke omgeving en het buitengebied en de dorpen.

Momenteel vinden op de Ringbaan-Zuid oversteken van langzaam verkeer plaats bij de aansluiting Johan Willem Frisolaan en de St. Jozefslaan. Deze oversteken zijn echter niet verkeersveilig en hebben in het verleden al geleid tot ongevallen. Daarom pleit het voorstel voor één of meerdere verkeersveilige oversteekvoorzieningen op de Ringbaan-Zuid.

Twee principescenario’s

Het is wenselijk om te onderzoeken op welke wijze en op welke locatie het langzame verkeer de Ringbaan-Zuid kan oversteken, met het oog op de verkeersveiligheid. Twee principescenario’s zullen worden uitgewerkt: een ongelijkvloerse oplossing en een gelijkwaardige oplossing. Daarnaast zal worden gekeken of alle huidige oversteekvoorzieningen op de Ringbaan-Zuid noodzakelijk zijn voor de toekomstige verkeersdruk. Het onderzoek moet geen nadelige gevolgen hebben voor andere wegen en kruispunten.

Geld voor voorbereiding

Om deze uitdagingen integraal aan te pakken, is een voorbereidingskrediet van € 100.000,- nodig. Met dit krediet zal een projectleider aan de slag gaan om verschillende scenario’s en varianten te ontwikkelen die bijdragen aan verkeersveilige oversteken voor langzaam verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de Ringbaan Zuid.

Het voorstel zal nu ter overweging worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk zal beslissen over de verdere uitvoering van het project.

Planning

  • Behandeling voorbereidingskrediet in gemeenteraad: juli 2023
  • Uitwerking analyse en varianten inclusief participatie september-november 2023
  • Behandeling analyse en voorkeursvariant in college: december 2023
  • Behandeling analyse en voorkeursvariant in gemeenteraad: februari 2024
  • Opstellen ontwerp en bestekken inclusief participatie: februari-maart-april 2024
  • Aanbesteding werk: juni 2024
  • Start aanleg werk: eind 2024

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Tags:
Deel dit bericht
3 reacties