Oversteek verdwijnt alsnog na rioolvervanging Hushoverweg

Algemeen Weert 8 reacties 3 min. leestijd

Naar aanleiding van een instorting van het riool in de Hushoverweg is gebleken dat de kwaliteit van het riool in een deel van deze weg in slechte staat verkeert. Het is daarom volgens de gemeente Weert noodzakelijk om snel maatregelen te nemen om verdere instortingen te voorkomen en de veiligheid van weggebruikers en aanwonenden te garanderen.

De Hushoverweg, die vroeger een doorgaande weg was maar tegenwoordig deels een doodlopende woonstraat en 30 kilometerzone, heeft alleen nog een verbinding voor langzaam verkeer naar de niet-verkeersveilige oversteek bij de turborotonde. De weginrichting is echter niet veranderd en past qua uitstraling niet bij de directe omgeving, aldus het college van B&W.

Herinrichting

Om bij te dragen aan een beter woonklimaat in de Hushoverweg zal het riool worden vervangen en de weg worden heringericht. Na de riool- en wegreconstructie zal (een deel van) de Hushoverweg qua beeld en inrichting aansluiten op de omliggende straten en wijken. Ook zal de gelijkvloerse oversteek tussen Hushoven en Molenakker bij de turboronde worden opgeheven.

Opheffen oversteek

Het gemeentebestuur had enkele jaren geleden al voorgesteld om de oversteek op te heffen. Dit omdat er een veilige oversteek werd gerealiseerd, namelijk de inmiddels geopende fiets- en voetgangersbrug over de Ringbaan-Noord. Tevens was uit twee onderzoeken gebleken dat de gelijkvloerse oversteek onveilig was.

Het voorstel om de oversteek of te heffen zorgde in 2020 nog voor de nodige bezwaren. Nadat een meerderheid van de gemeenteraad had ingestemd met een amendement om de oversteek te handhaven gebeurde dat ook.

Duurzaam en klimaatbestendig

Het andere doel van de herinrichting is een duurzame en klimaatbestendige inrichting van de weg met veel ruimte voor langzaam verkeer en groen. Het hemelwater wordt waar mogelijk gescheiden van het afvalwater afgevoerd en de directe omgeving van de Hushoverweg zal worden vergroend.

Aanvullend budget

Hoewel er op dit moment geen geld is gereserveerd voor het vervangen van het riool in de Hushoverweg, is dit wel noodzakelijk. Andere maatregelen en uitstel zijn geen optie, gezien de slechte staat van het riool. Er zal daarom aanvullend investeringsbudget worden gevraagd aan de gemeenteraad.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Tags:
Deel dit bericht
8 reacties