7 appartementen op locatie voormalig pand Harry Philips

Zeven appartementen moeten er verrijzen op de locatie van het voormalige pand van Harry Philips, aan de Kerkstraat 40-42 op Keent. Het college van B&W heeft ingestemd met een principeverzoek om middels een omgevingsvergunning toestemming te geven voor de transformatie, zo blijkt uit de openbaar gemaakte gemeentelijke stukken.

Transformatie

Het plan is om de bedrijfs- en winkelruimte te transformeren tot zeven appartementen met drie tuinen, vier dakterrassen, zeven bergruimtes en elf parkeerplaatsen.

Drie van de zeven appartementen komen op de begane grond en zijn levensloopbestendig. De voordeuren van deze appartementen liggen aan de voorzijde van het pand, en aan de achterzijde van het pand beschikt elk appartement over een tuin. Op de bovenverdieping worden vier appartementen bestaande uit twee woonlagen gerealiseerd, die elk beschikken over een dakterras. De voordeuren van deze appartementen liggen aan de achterzijde en zijn bereikbaar middels een trap en een lift.

De zeven appartementen behoren tot het dure segment en omvatten oppervlaktes van tussen de 90 en 118,5 m2. Eén appartement is bestemd voor de verhuur, de overige appartementen worden verkocht.

Minder leegstand, meer woningen

Met deze plannen wordt voldaan aan de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025, die ruimte biedt voor het toevoegen van woningen door transformatie van commercieel vastgoed en sanering van bedrijven in woonwijken. Er is vooral veel behoefte aan woningen voor 1-2 persoons huishoudens, die met deze plannen worden gerealiseerd. Omdat er zich op dit moment één bovenwoning in het pand bevindt en er in plaats daarvan zeven appartementen worden gerealiseerd, worden er per saldo zes woningen toegevoegd.

Bij de realisatie van deze woningen wordt rekening gehouden met het beschermde stads- en dorpsgezicht ‘Kerkstraat Keent’. Het voorliggende ontwerp sluit proportioneel gezien en voor wat betreft de voorgevel goed aan bij het huidige straatbeeld, ook met het planvoornemen de nok op te trekken van circa 8,6 naar 10 meter, zodat er een bruikbare zolderverdieping ontstaat.

Het plan voor de transformatie van het pand aan de Kerkstraat 40-42 zorgt dus voor een vermindering van leegstand, voor een afname van verhard en bebouwd oppervlak in de wijk en voor een verruiming van het aanbod woningen in het dure segment.

Aanvraag omgevingsvergunning

Om te voorkomen dat er een slapende principetoestemming ontstaat geeft het college van B&W de initiatiefnemer tot 1 februari 2024 de tijd om de omgevingsvergunning aan te vragen. Daarnaast wordt geadviseerd omwonenden en belanghebbenden te informeren over het besluit en hen te betrekken bij de verdere planvorming.