Een succesvolle start van Gluren bij de Buren in Altweerterheide

Fotograaf: Jack Duijf

Dinsdagavond vond de aftrap van de Cultuurhistorische zomer 2023 plaats in Altweerterheide. De belangstelling voor de geschiedenis van dit jongste en groenste kerkdorp van Weert was groot. De kerk was helemaal gevuld met bijna 250 bezoekers. Menig pastoor zou jaloers zijn op zo`n grote opkomst.

Rondleiding

Na toespraken van Peter Korten, Ron Peeters van de organiserende dorpsraad Altweerterheide en de “burgemeester van Altweerterheide”, mr. Vlecken, volgde een rondleiding in groepen door en in de omgeving van het dorp. Op een aantal plaatsen vertelden deskundige en enthousiaste inleiders over de ontstaansgeschiedenis van Altweerterheide. Het gebied bestond eeuwenlang uit bos, hei en moeras. Pas begin 20ste eeuw werd begonnen met de ontginning van de woeste gronden. Na aankoop van de grond door kapitaalkrachtige lieden werd door arbeiders met schop en ploeg de ontginning ter hand genomen.

Bolle Jan

Een belangrijk persoon voor Altweerterheide was `Bolle Jan`, Jan Henderiks. Bolle Jan was een ondernemend persoon. Hij kocht eind 19de eeuw een lading bollen in een gezonken schip te Rotterdam, vermengde de bollen met graan en verkocht dat mengsel met flinke winst aan boeren. Mede met het geld dat hij daarmee verdiende, kocht hij bos en heidegrond in Altweerderheide.

Groot en Klein Karelke

Na ontginning daarvan werden daarop boerderijen gebouwd. Nu resteren daarvan nog Klein Karelke, dat helaas in slechte staat verkeert, en Groot Karelke. Enthousiaste vrijwilligers zijn nu bezig het ´ bakkes` bij Klein Karelke opnieuw op te bouwen. Groot Karelke is al 100 jaren in het bezit van de familie Schram, die er vanaf het begin tot nu het veehouderijbedrijf heeft uitgeoefend.

De Paol

Een ander onderwerp dat ter plaatse werd toegelicht waren de geschiedenis van café De Paol en het belang van dit etablissement voor de gemeenschap. Helaas is De Paol recent definitief gesloten.

Andere onderwerpen

Ook de avonturen van Charles Scheefhals die voor de eerste wereldoorlog een groot warenhuis in Sint Petersburg in Rusland had met 1000 werknemers en wiens grafkelder zich op het kerkhof van Altweerterheide bevindt, kwamen aan bod. In de kerk werd de geschiedenis van het merkwaardige Mariabeeld in de kerk uit de doeken gedaan. Naast de meer recent historie van het jonge Altweerterheide konden de deelnemers ook letterlijk een blik werpen op de aardlagen onder Altweerterheide zoals die zich in de loop van miljoenen jaren hebben gevormd.

Geslaagde editie

De Dorpsraad van Altweerterheide en de talrijke bezoekers kunnen terugzien op een geslaagde avond met een gezellige nazit in de sporthal, mede dankzij de inzet en enthousiasme van vele vrijwilligers.

De volgende Gluren bij de buren is op 18 juli in Tongelro bij Bree.


Een fotobijdrage van Jack Duijf