Gemeente aan de slag met resultaten ideeënmarkt

Algemeen Politiek Weert Reageer 2 min. leestijd

Na de succesvolle ideeënmarkt op 20 juni jl. zijn in de raadsvergadering over de kadernota door de gemeenteraad al enkele ideeën behandeld waarvoor zogenaamde moties waren ingediend. Inwoners van Weert konden op de ideeënmarkt hun ideeën aan de gemeenteraad presenteren. Raadsleden konden dit vervolgens oppikken en tot een motie verwerken.

Een motie kan door één of meerdere raadsleden worden ingediend. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college beschreven. Deze wordt tijdens de raadsvergadering aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college kan aangeven de motie over te nemen maar kan haar ook ontraden. Als een motie door de raad wordt aangenomen zal het college zich vervolgens beraden of en hoe er uitvoering gegeven zal worden aan de vastgestelde motie.

De raad heeft het college de opdracht gegeven het idee over het wandelpad verder te onderzoeken en voor het idee van een omheind hondenspeelveld heeft de raad het college gevraagd de kosten hiervan in de begroting 2024 op te nemen. 

Het idee over samenwerking tussen organisaties is besproken. Als gevolg hiervan zal de initiatiefnemer gefaciliteerd worden bij het organiseren van een bijeenkomst met de verenigingen, om zo dit initiatief van de grond te krijgen. Er is toegezegd het idee over veilige wegen voor fietsers te betrekken bij de mobiliteitsvisie welke behandeld wordt in de raadsvergadering op 17 januari 2024.

Voor de ideeën ‘samen zorgen huis’ en het ‘gezamenlijk woonproject jong en oud’ zijn moties ingediend, maar deze hebben geen meerderheid gehaald in de raad. De gemeenteraad bekijkt verder nog wat hij met de andere ingediende ideeën gaat doen.

Er zijn na de ideeënmarkt veel goede reacties binnengekomen in de evaluatie. Deze ideeën en suggesties worden meegenomen in de organisatie van de ideeënmarkt in 2024.

De raadsleden willen iedereen bedanken voor de inzet en een mooi resultaat.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie