Bedrijventerrein De Kempen in beeld voor historische hijskraan

Historie 4 reacties 3 min. leestijd

Bedrijventerrein De Kempen is in beeld als nieuwe locatie voor de historische Richier-Weitz-hijskraan, die momenteel nog op de Scheepsbouwkade staat. De gemeenteraad heeft gisteren besloten een bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de kraan.

De motie, die heeft geleid tot een initiatiefvoorstel, werd ingediend omdat de hijskraan in de weg staat bij de geplande herinrichting van het voormalige scheepswerfterrein. De eigenaar is van plan de kraan op zeer korte termijn te slopen, maar de gemeenteraad wil de kraan graag behouden voor Weert.

De Richier-Weitz-hijskraan is één van de laatste in zijn soort en maakt volgens de raad deel uit van het industrieel erfgoed van Weert. De gemeenteraad nam een motie aan om het college van B&W opdracht te geven te onderzoeken of de kraan behouden en verplaatst kan worden. Het college voerde gesprekken en berekende de kosten voor verplaatsing, plaatsing en onderhoud.

Kosten

Gisteren stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met het beschikbaar stellen van 100.000 euro, waarvan 25.000 euro voor onvoorziene uitgaven, en de jaarlijkse onderhoudskosten van 2.000 euro.

De stichting NedSEK, die eveneens voorstander is van het behoud van de kraan, wordt gevraagd advies te geven bij de verplaatsing en opbouw van de kraan.

Locatie

De gesprekken over de locatie zijn vergevorderd. “De locatie die we op het oog hebben, is denk ik wel een plek waar de hijskraan goed tot zijn recht komt, namelijk op industrieterrein De Kempen,” aldus wethouder Ferrière. Ze noemde nog geen exacte locatie, omdat de gesprekken hierover nog gaande zijn. Wel gaf ze aan dat het ‘in de hoek bij de IJzeren Rijn’ is. Omdat de kraan dicht bij het water zal komen te staan, voert de gemeente Weert ook gesprekken met Rijkswaterstaat.

De locatiekeuze lijkt kansrijk, zo verzekerde Ferrière de raad. Ze voegde eraan toe dat er ook gesprekken zijn gevoerd met de ‘buren’, die akkoord zijn en enige verbintenis hebben met deze hijskraan.

Demontage kan beginnen

Nu de raad akkoord heeft gegeven, kan de kraan worden gedemonteerd en komt deze in het bezit van de gemeente Weert. Nadat alle gesprekken over de nieuwe locatie positief zijn afgerond, zal de kraan op de nieuwe locatie worden opgebouwd en als monument dienen.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
4 reacties