Verplaatsen historische hijskraan kost 75.000 euro

Historie 4 reacties 3 min. leestijd

De gemeente Weert heeft recent stappen ondernomen om de historische Richier-Weitz-hijskraan op de oude scheepswerf te behouden. Dit volgt op de aangenomen motie van de gemeenteraad op 13 maart 2024, waarin het college werd verzocht een actievere rol te spelen in het behoud van de hijskraan. Er is een locatie in beeld, maar over de kosten moet de gemeenteraad nog een besluit nemen.

De eigenaar heeft in augustus 2023 een sloopmelding ingediend, die ook is goedgekeurd. Ondanks dit besluit staat de kraan er nog steeds, omdat de eigenaar openstaat voor mogelijke oplossingen voor de verplaatsing van de kraan. Er is echter inmiddels wel haast geboden.

Herinrichting en illegale beklimmingen

De eigenaar gaf aan dat de kraan in de weg staat bij de herinrichting van het terrein en dat de kraan regelmatig illegaal wordt beklommen, wat veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Op 19 april 2024 vond er nog een incident plaats waarbij de politie betrokken was, wat de vastberadenheid van de eigenaar om de kraan te verwijderen versterkte.

Kosten verplaatsing

De eigenaar is voornemens de kraan op korte termijn af te breken, tenzij de gemeente snel kan ingrijpen en de kraan overneemt. De kosten voor verplaatsing worden geschat op €75.000,-, een bedrag waarvoor de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Locatie in beeld

Bij stichting NedSEK heeft de gemeente geïnformeerd naar de voortgang in hun zoektocht naar een nieuwe locatie voor de kraan buiten Weert. Er bleek echter weinig vooruitgang te zijn. Van de twee beoogde locaties is er nog één in beeld. De gemeente heeft contact opgenomen met deze locatie, waar nog steeds interesse bestaat. De kosten voor de verplaatsing vormen echter een belemmering.

Naar aanleiding van het tweede onderdeel van de motie heeft de gemeente een mogelijke locatie in Weert gevonden. De (on)mogelijkheden en risico’s worden momenteel onderzocht, maar de locatie lijkt veelbelovend, zo staat in de brief aan de gemeenteraad. De exacte locatie wordt echter niet genoemd.

Eerst nog een gesprek

Er is een overleg gepland tussen de wethouder en de eigenaar om de mogelijkheden voor uitstel van de sloop te bespreken en de gemeenteraad de kans te geven verdere stappen te ondernemen. De eigenaar heeft toegezegd geen actie te ondernemen totdat dit overleg heeft plaatsgevonden.

Het college meent hiermee aan de motie te hebben voldaan en wacht nu op verdere besluiten van de gemeenteraad om de benodigde budgetten vrij te maken voor de verplaatsing en het behoud van de hijskraan.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
4 reacties