Vervroegde avondsluiting Muntpassage blijft gehandhaafd

Politiek Reageer 2 min. leestijd

Op woensdag 8 mei 2024 heeft de gemeenteraad van Weert een motie aangenomen met betrekking tot de sluitingstijden van de Muntpassage. Deze motie droeg het college van burgemeester en wethouders op om in gesprek te gaan met de eigenaar van het Muntcomplex en de betrokken ondernemers. Het doel was om een oplossing te vinden die voor alle belanghebbenden acceptabel is, en indien nodig, een voorstel voor een financiële bijdrage aan de raad voor te leggen.

In een recente brief informeerde het college over de uitkomsten van deze gesprekken. Het gesprek werd gevoerd met de beheerder namens de eigenaar en een bestuurslid namens de ondernemers. Tijdens dit gesprek werd benadrukt dat de vervroegde sluiting van de Muntpassage een weloverwogen beslissing was, gemaakt in overleg met de ondernemers om problemen zoals vernielingen, verwarde personen en zwerfvuil te verminderen.

Geen juridische mogelijkheden

Na grondig onderzoek concludeerde het college dat de gemeente geen juridische positie heeft om de sluitingstijden te beïnvloeden. Dit werd geformaliseerd door de eigenaar, wat resulteerde in een vervroegde sluiting van de Muntpassage per 1 december 2023. Ondanks gesprekken met gemeentelijke vertegenwoordigers bleef de eigenaar bij zijn besluit, vanwege de positieve resultaten zoals verminderde vernielingen en overlast.

Vervroegde sluiting effectief

Zes maanden na de sluiting bleek dat de maatregelen effectief waren. Men rapporteerde dat de overlast niet was verplaatst naar andere delen van de stad en dat het besluit zowel financieel als maatschappelijk de juiste was. Ook de ondernemers in het Muntcomplex ondersteunen dit besluit. Voorstellen om de passage in de weekenden langer open te houden werden afgewezen vanwege de eerder genoemde argumenten.

Geen voorstel voor gemeenteraad

Het college maakte duidelijk dat verdere onderzoeken en gesprekken geen zin hebben gezien het standpunt van de eigenaar. Ondanks de hoop op een andere uitkomst, moet het standpunt van de eigenaar worden gerespecteerd. Daarom zal het college geen voorstel voor een financiële bijdrage aan de gemeenteraad voorleggen.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie