Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari de Ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier vastgesteld. Hierin wordt de ...

Sinds 2020 wordt door Stichting HQ en Novaform Vastgoedontwikkelaars gewerkt aan een gebiedsvisie voor de voormalige Van Horne ...

De PvdA Weert is tegen de sloop van alle flats aan de Sint Jozefslaan in Weert. De sloop ...